Euromold VISI 1VISI Euromold 2012 2VISI Euromold 2012 3VISI Euromold 2012 4VISI Euromold 2012 5

 

Znaczące zmiany w VISI 20 CAD/CAM na EuroMold 2012

 

Europejskie narzędziownie dostarczają pierwszych obserwacji oprogramowania CAD/CAM VISI 20 wiodącego rozwiązani na rynku form i narzędzi postępowych podczas Euromold 2012.


VISI 20 od Vero Software – wiodący dostawca systemów CAD/ CAM/ CAE rozwiązań dla branży narzędziowej – dostarcza wielu nowych funkcji we wszystkich obszarach produktu, zapewniając dodatkowe rozwiązania dla producentów form i narzędzi postępowych.


Najważniejsze graficzne udoskonalenia obejmują m.in. zdolność do szybkiego przeglądania plików przed otwarciem, ulepszone renderowanie, możliwość pokazania zablokowanych elementów poprzez graficzne przedstawienie.


Szeroka gama znaczących udoskonaleń CAD, które można zobaczyć na stoisku E-90 we wspólnym pokazie Vero Software ze niemieckim sprzedawcą Mecadat GmbH, wprowadzono nowy "tryb współpracy" pozwalający wielu użytkownikom pracować na tym samym zbiorze danych. Inne ulepszenia obejmują możliwość przypisania ograniczeń geometrycznych (koncentryczne, równoległe, zbieżne itp.) dostarczając narzędzia do symulacji rzeczywistego ruchu oprzyrządowania i sprawdzenie kolizji.


VISI 20 stanowi kolejne główne wydanie ze znaczącymi zmianami rozwoju CAM. Jedną z innowacji jest możliwość dystrybucji obliczeń ścieżki narzedzia na różnych komputerach podłączonych do tej samej sieci. Technologia ta wykorzystuje "rozproszone obliczanie" gdzie komputery współdziałają ze sobą w celu osiągnięcia wspólnego celu. Każdy punkt jest podzielony na wiele zadań, z których każdy jest rozwiązywany przez jeden komputer podłączony do sieci. Główną korzyścią jest to że połączenie komputerów podrzędnych mogą działać podobnie do komputera wieloprocesorowego i pozwalają na intensywne obliczenia dla komputera źródłowego. Typowy projekt gniazda formy może składać się z 30-40 złożonych operacji. Umiejętność dzielenia procesów obliczeniowych w całej sieci to wyjątkowa zaleta wytwarzająca ogromne oszczędności czasu i kosztów dla użytkownika końcowego.


Nowe algorytmy ścieżek narzędzia m.in. innowacyjna hybrydowa strategia zgrubna, ulepszona obróbka resztek, nowe wielo-osiowe frezowanie powierzchni i wielo-osiowa obróbka zgrubna.


Nowa wielo-osiowe frezowanie powierzchni jest strategią opracowaną specjalnie na wszystkie kwestie związane z obróbką części dla silników wysokoprężnych lub części lotniczych. Frezowanie powierzchni jest optymalizowane do produkcji docelowej powierzchni z jednym skrawaniem, za pomocą całej długości narzędzia. Nowa wielo-osiowa obróbka zgrubna jest strategią, która pozwala użytkownikowi na stworzenie 5-osiwych ścieżek zgrubnych przy użyciu różnych schematów cięcia.


Inne zmiany CAM obejmują kontrole kolizji, nowy mechanizm rozpoznawania cech, obsługę dodatkowych narzędzi oraz polecenia automatycznego tworzenia modelu półfabrykatu z nieuciętego materiału z poprzedniej operacji – do wykorzystania jako odniesienie dla kolejnych operacji frezowania.


Zmiany w Wire EDM obejmują zdolność do automatycznego wykrywania podcięć. Kiedy przesunięcie jest większe niż promień łuku, ścieżka narzędzia może przecinać się. Symulacja bryłowa została udoskonalona i wykrywa te warunki w których ścieżki narzędzia krzyżują się i podświetla je na liście ruchów. Użytkownik może opcjonalnie zignorować te warunki lub zatrzymać automatyczna symulację. Nowe narzędzie ograniczające naroża pozwala na dodanie kąta położenia narzędzia do wszystkich wewnętrznych kątów i narożach zewnętrznych. Wreszcie baza danych technologii została zwiększona tak, że materiały przedstawione są filtrowane od modelu maszyny i dostępne są typy drutu wobec rodzaju materiału. To prowadzi do bardziej wydajnej i dokładnej technologii wybieranej przez użytkownika.


VISI Progress zawiera nowe narzędzia budowy, ulepszone rozwinięcie i nową środkową funkcjonalność skóry dla kołnierza i operacji wykrawania. Inne ulepszenia obejmują udoskonalenie katalogów i dalszą współpracę z CADENAS.


VISI Flow, z analizą przepływu materiału jest kompatybilny z systemem 64 bitowym z ulepszonymi funkcjami formowania dla wtrysku wspomaganego gazem wraz z nowymi narzędziami do chłodzenia. Ta termiczna analiza projektu opiera się na możliwości dodawania układów chłodzenia 3D wykonane przy użyciu szybkiego prototypowania, niemożliwe wcześniej do produkcji tradycyjną metodą wiercenia/rozwiercania.


 

 

Poprzedni | Następny