Analiza części i projektowanie taśmy

Moduł Progress oprogramowania VISI – brytyjskiego producenta Vero Software zawiera szereg funkcjonalności pozwalających na projektowanie tłoczników. Począwszy od analizy detalu, poprzez projektowanie taśmy aż do projektu narzędzia.

Odnosząc się do elementów z kołnierzami o zagięciach liniowymi, pracę rozpoczyna się od polecenia Analiza części. Poszczególnymi etapami prowadzącymi użytkownika przez omawiane polecenie są: wyodrębnienie warstwy obojętnej, przypisanie materiału, automatyczne rozwinięcie elementu oraz zaprojektowanie kolejnych kroków kształtowania:

Analiza detalu i projektowanie taśmy z VISI

Analiza detalu i projektowanie taśmy

Kończąc analizę części przechodzi się do projektowania taśmy poleceniem Analiza taśmy. Analizując taśmę określa się podstawowe parametry opisujące: liczbę taktów, szerokość taśmy, odległości między detalami w poziomie i w pionie oraz kąt pozycjonowania:

Efektywna analiza części i projektowanie taśmy

Zatwierdzając okno definicji parametrów taśmy przechodzi się do układu zawierającego zarys elementu oraz linie zagięć. Na tym etapie dodawane są wewnętrzne stemple wykrawające, zewnętrzne stemple odkrawające czy stemple pilotujące:

Analiza części i projektowanie taśmy z VISI

Mając zaprojektowane stemple wykrawające, do taśmy przypisuje się modele bryłowe utworzone w analizie części. Umożliwi to zaprojektowanie stempli gnących, których geometria jest automatycznie wyciągana ze ścian modelu:

Analiza części i projektowanie taśmy

Dla zaprojektowanej taśmy wyświetlane są siły wykrawania oraz kształtowania elementów. Tak zaprojektowana taśma stanowi element wejściowy konstrukcji narzędzia wielotaktowego.

Dowiedz się więcej:

Poprzedni | Następny