Automatyczne rozpoznawanie cech technologicznych w VISI Machining 2.5D

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia również programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna oszacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Technolog może przeanalizować również bardziej zaawansowane procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materiałów termoutwardzalnych. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do symulacji przetłoczenia wraz z równoległym wyświetlaniem rozkładu grubości na kształtowanej powierzchni.

W przestrzeni roboczej VISI znajdują się model płyty stemplowej oraz model uchwytu. Należy przypisać modele do okna dialogowego Nawigatora CAM:

Projektowanie z modułem VISI Elektroda

Wykorzystując polecenie Automatycznego rozpoznawania cech technologicznych program odczyta cechy z geometrii modelu 3D i przypisze je do poszczególnych układów:

Symulacja VISI Flow

Odczytane cechy będą mieć przypisane atrybuty z wstawionych elementów znormalizowanych, co umożliwia przypisanie im odpowiednich rodzajów obróbek, w celu otrzymania żądanej dokładności:

Projektowanie z modułem VISI Elektroda

Mając wyszukane cechy technologiczne można przejść do dodawania operacji obróbkowych z wykorzystaniem pojedynczych operacji, cykli obróbkowych lub technologii Compass.

Zobacz wideo:

Poprzedni | Następny