Frezowanie elektrod hybrydowo w VISI Machining 3D

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.

Artykuł opisuje programowanie w VISI Machining 3D z użyciem strategii frezowania elektrod hybrydowo. Okno Nawigatora CAM zawiera model wkładki stemplowej, półfabrykatu oraz zdefiniowane elementy technologii: projekt, maszynę, magazyn narzędziowy oraz układ bazowy:

Symulacja VISI Flow

Sposób definiowania strategii polega na podświetleniu pozycji elementu obrabianego w Menadżerze cech lub układu zerowego w Menadżerze technologii, wybraniu polecenia Dodaj operację oraz wskazaniu w wyświetlonym oknie dialogowym strategii Frezowanie elektrod hybrydowo:

Projektowanie z modułem VISI Elektroda

Zatwierdzając okno, program przekieruje użytkownika do wyboru narzędzia skrawającego. Po wyborze i zatwierdzeniu narzędzia program przekieruje użytkownika do okna dialogowego operacji frezowania elektrod hybrydowo, gdzie definiuje się określone wartości parametrów. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zasadniczych obszarów. Pierwszego, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem obróbki. Drugiego, definiującego charakterystyczne parametry danej strategii. Trzeciego, określającego zachowanie się narzędzia przy podjazdach, przejazdach i wycofaniach. W prawym dolnym narożniku znajduję się ilustracja informująca użytkownika w jaki sposób dany parametr wpłynie na otrzymaną ścieżkę:

Projektowanie z modułem VISI Elektroda

Na końcu programista może przeanalizować ścieżki narzędzia za pomocą Analizy toru narzędzia czy przeprowadzić symulację kinematyczną obróbki u uwzględnieniem geometrii maszyny oraz ubytku materiału:

Symulacja VISI Flow

Zobacz wideo:

Poprzedni | Następny