Modelowanie powierzchniowe w VISI

Oprogramowanie VISI posiada rozbudowany moduł CAD zawierający szereg funkcji do modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego. Dzięki zawartym funkcjom daje on możliwość elastycznego przełączania się między modelowaniem bryłowym i powierzchniowym.

Proces modelowania rozpoczyna się od utworzenia szkicu elementów bazowych, na podstawie których będą modelowane powierzchnie:

Opcje modelowania powierzchniowego VISI

Mając utworzony szkic przechodzi się do zamodelowania powierzchni. Dostępne są różne funkcje w zależności od wymagań. Do podstawowych należą: Powierzchnia automatyczna, Powierzchnia przeciągana, Powierzchnia – dwie prowadzące wiele przekrojów oraz Powierzchnia trasowana czy Płat powierzchni:

Funkcje modelowania powierzchniowego VISI

Zamodelowane elementy powierzchniowe przycina się odpowiadającymi im ograniczeniami. Mogą zostać do tego wykorzystane dwa polecenia: Przycinanie brył lub Przycinanie powierzchni. Funkcjonalności te posiadają opcje, którymi można usunąć niepotrzebne elementy. Powierzchnie mogą być przycinane innymi powierzchniami lub profilami:

Modelowanie - przycinanie powierzchni

Przycinanie powierzchni - VISI

Po przycięciu i pozostawieniu odpowiednich stron sumuje się wszystkie elementy powierzchniowe. W wyniku operacji sumowania zostanie automatycznie utworzony element bryłowy. Element skorupowy o określonej grubości można uzyskać funkcjami Odsunięcie/wydrążenie czy Pogrubienie powierzchni:

Element skorupowy - VISI

Modelowanie powierzchniowe - VISI

 

Poznaj lepiej opcje modelowania powierzchniowego w VISI:
 

Poprzedni | Następny