VISI 20 stanowi kolejną wersje  w której wprowadzono istotne  innowacyjne zmiany. Jedną z nowości jest możliwość wykonywania bardziej wydajnych obliczeń na różnych komputerach podłączonych do tej samej, wewnętrznej sieci tzw. obliczenia w chmurze.

Technologia ta wykorzystuje przetwarzanie rozproszone. Komputery współdziałają ze sobą wspomagając i przyśpieszając osiągnięcie wspólnego celu. Projekt podzielony jest na wiele zadań, z których każde jest rozwiązywane przez zbiór komputerów podłączonych do sieci. Główną korzyścią z podłączonych komputerów podrzędnych jest to, że mogą one wykonywać obliczenia podobnie do komputera wieloprocesorowego. Komputer nadrzędny rozdziela zadania, zbiera i przetwarza otrzymane wyniki. Typowy projekt gniazda formy składa się z wielu złożonych operacji obliczeniowych w celu wygenerowania ścieżek narzędzia. Umiejętność dzielenia zadań w całej sieci to wyjątkowa zaleta, zapewniająca ogromne oszczędności czasu, istotne dla końcowego zastosowania.

Technologia ta działa z następującymi modułami CAM:

  • Obróbka 3D CAM;
  • Obróbka 5-osiowa;
  • Wspomaganie rozpoznawanie cech;
  • Dynamiczna aktualizacja półfabrykatu.

Dowiedz się jak działa chmura obliczeniowa i obejrzyj  poniższy film:

 

Poprzedni | Następny