Obróbka elektrod i wkładek 

Ekonomia prowadzenia zakładów w tym również narzędziowni wymaga cięcia kosztów. Skracanie czasu wykonywania elementów oraz pewność uzyskanych parametrów geometrycznych po wykonanych obróbkach jest jedną z metod ich uzyskania.

            Przy wykonywaniu form wtryskowych i narzędzi postępowych niejednokrotnie konieczne jest wykonanie elektrod do drążenia elektroerozyjnego. Elementy te są bardzo pracochłonne i trudne w wykonaniu. Elektrody wytwarza się z materiałów zarówno miękkich (miedź) jak i kruchych (grafit). Wymaga to od technologa użycia odpowiednich strategii wykonania. Konieczne jest takie prowadzenie kolejnych operacji frezowania by nie dopuścić do zgięcia czy złamania  obrabianego elementu. W zestawie strategii obróbczych systemu Visi Machining znajduje się specjalna strategia do ich wykonywania. 

visi - cad cam cae - elektrody 1

Cechą charakterystyczną tej strategii jest połączenie obróbki zgrubnej i wykańczającej w stałym Z. Odpowiednia kolejność przejść toru narzędzia, przejścia warstwicami ze wszystkich stron by wyrównać naddatek materiału, a następnie obróbka wykańczająca w stałym Z powoduje że obciążenie elementu jest rozłożone równomiernie.

visi - cad cam cae - elektrody 2

Oczywiście w strategii możemy zadać odpowiednią wartość szczeliny roboczej niezbędnej dla prawidłowego przebiegu procesu elektrodrążenia dla każdego rodzaju elektrod (zgrubnej czy wykańczającej. Nie ma ograniczeń kształtu narzędzia którym możemy wykonywać frezowanie. Mogą być to frezy o zakończeniu płaskim, torusowym, kulistym, stożkowym czy też stożkowokulistym.

visi - cad cam cae - elektrody 3

Strategia ta Obróbka żeber HM oczywiście może być również stosowana do wykonywania specyficznych wkładek do form. Pewność działania tej strategii powoduje, że technolog nie traci czasu na „wymyślanie” procesu tylko go realizuje a swój czas poświęca na układanie procesu obróbek bardziej skomplikowanych detali form czy tłoczników wymagających zdecydowanie większego zaangażowania i doświadczenia.

 

Poprzedni | Następny