Powierzchnia podziału w VISI

Powierzchnia podziału dzieli model na części wtryskową i matrycową formy. Poniżej przedstawiono kolejne kroki projektowania powierzchni podziału, z której zostaną utworzone wkładki formujące.

Powierzchnia podziału w VISI

Polecenie Dynamiczna powierzchnia podziału daje szereg funkcjonalności przeznaczonych do modelowania powierzchniowego (wyciągnięcie, powierzchnia prostokreślna, powierzchnia przeciągana, wypełnianie płaskich otworów, wypełnianie otworów płatami powierzchni, styczny płat powierzchni):

Dynamiczna powierzchnia podziału

Dodatkowo, w przypadku bardziej skomplikowanej geometrii, można zamodelować powierzchnię w przestrzeni roboczej VISI i zaimportować ją do polecenia Dynamicznej powierzchni podziału:

Modelowanie powierzchni podziału

Użytkownik może przeanalizować zaprojektowaną powierzchnię pod względem przynależności do części wtryskowej i matrycowej. Możliwe jest dynamiczne rozsuwanie powierzchni podziału i sprawdzanie ewentualnych kolizji:

Dynamiczne rozsuwanie powierzchni podziału

Obejrzyj film

Poprzedni | Następny