Software Update 1 dla VISI 2016 R1

Dla użytkowników VISI 2016 R1 udostępniamy najnowsze aktualizacje - Software Update 1.

aktualizacje visi

Pakiet aktualizujący SU1 wprowadza ulepszenia i naprawia defekty w funkcjonalnościach modułów Modelowanie, Interfejsy, Machining, PEPS Wire, Mould i Progress. Poniżej przedstawiono niektóry z nich:

Modelowanie

 • Brak możliwości utworzenia rewizji w pliku
 • Brak asocjatywności przekroju wyrwanego z widokiem
 • Brak możliwości przycięcia ściany, gdy jeden z elementów przycinających znajduje się poza obszarem docelowym
 • Brakujące tolerancje w odwołaniach

Interfejsy

 • Eksport CATIA V5 – części w widoku przeźroczystym w CATIA V5R19
 • Import DXF/DWG – brak zaimportowanych elementów
 • Import SolidWorks – wsparcie dla wersji 2016
 • Eksport do pliku Parasolid – brak możliwości importu pliku x_t do NX 8.5

Machining

 • Błędna ścieżka frezowania helikoidalnego stożkowej cechy technologicznej
 • Frezowanie standardowe zgrubne – brak uwzględnienia ograniczenia
 • Ścieżki frezowania gwintu zawieszane na niektórych plikach
 • Frezowanie z podejściem w kształcie U tworzy błędne podejście szybkie w kierunku Z
 • Frezowanie wieloprzejściowe generuje błędnie skorygowaną ścieżkę narzędzia
 • Automatyczne pochylanie narzędzia tworzy ścieżkę kolidującą z materiałem obrabianym

PEPS Wire

 • Ignorowanie kąta pochylenia w operacji Smart dla walcowej cechy technologicznej
 • Ignorowanie rodzajów narożników przy ręcznym pochyleniu pionowej cechy w operacji Smart
 • Silnik PEW powinien eksportować okręgi konstrukcyjne do pliku DXF
 • Niepoprawne przesunięcie – odwrócony kierunek cięcia z mostkami
 • ACvision – błąd „Niemożliwa geometria” przy generowaniu postprocesora
 • Dodana technologia MP1200 i MV1200S do bazy danych Mitsubishi

Mould i Progress

 • Błędny element standardowy Hasco – Z071 – faza jest po złej stronie
 • Problem z edycją gniazd przez Konfigurator elementów na elemencie calowym
 • Problem z pierścieniem ustalającym Meusburger

Kliknij, aby pobrać aktualizacje

Poprzedni | Następny