Tworzenie oraz edycja bazy obróbkowej CAM

Ważną częścią każdego procesu obróbki jest konfiguracja bazy, musimy najpierw ustawić punkt odniesienia dla maszyny I postprocesora.

Nowości VISI 2018 R2

Naszym celem jest ustawienie bazy w miejscu referencyjnym, które możemy wykorzystać.

Nowości VISI 2018 R2

Ustaw naszą bazę CAM w lewym dolnym rogu widocznego mocowania.

Otwórz CAM Nawigator

Nowości VISI 2018 R2

Kliknij PPM na projekt i wybierz Tworzenie punktów zerowych lub użyj menu szybkiego dostępu w CAM Nawigatorze.

Nowości VISI 2018 R2

Następnie wybierz gdzie umiejscowić nową bazę obróbkową wraz z kierunkiem.

Nowości VISI 2018 R2

Wybierz otoczenie punktów z menu po lewej stronie

Wskaż 3 punkty dla określenia pozycji oraz orientacji bazy obróbkowej.

Nowości VISI 2018 R2

Nowości VISI 2018 R2

Utworzony został układ współrzędnych w pożądanej lokalizacji.

Możesz utworzyć wiele baz obróbkowych dla każdego detalu, na przykład G54 i G55.

Powiedzmy, że chcemy stworzyć konfigurację CAM na każdym z detali, a nie na mocowaniu, tworzymy teraz osobne bazy obróbkowe dla każdej części.

Przejdźmy do zakładki frezowania w CAM Nawigatorze i kliknijmy PPM na projekcie i wybieramy Tworzenie punktów zerowych.

Nowości VISI 2018 R2

Kliknij Tworzenie punktów zerowych.

Nowości VISI 2018 R2

Musimy teraz wskazać 3 punkty do utworzenia nowej bazy.

Nowości VISI 2018 R2

Dokładnie tak jak poprzednio, wskażmy dolny lewy punkt detalu, a następnie pozycję na X i na Y.

Nowości VISI 2018 R2

Widzimy, że nowa baza obróbkowa została dodana do naszego projektu.

Jeśli klikniemy PPM i wejdziemy w ustawienia, możemy przypisać więcej informacji do bazy obróbkowej.

Nowości VISI 2018 R2

Nowości VISI 2018 R2

Powtórz proces dla kolejnego detalu i zmień nazwę na G55.

Końcowy rezultat powinien wyglądać jak poniżej.

Nowości VISI 2018 R2

Teraz posiadamy dwa osobne zera, które mogą być użyte do generowania ścieżki.

Nowości VISI 2018 R2

Poprzedni | Następny