Ustawianie dokładności krawędzi

Opis

Parasolid jest modelem interpolowanym. Niekiedy pole tolerancji jest większe niż wymagane. Jeżeli jest ono bardzo duże (powyżej 5e-5m), może to prowadzić do trudności przy wykorzystywaniu innych operacji modelowania, co z kolei prowadzi do geometrycznych niespójności podczas eksportu modelu. Użycie tego polecenia, zmniejszy rozmiar pola odchyłek do wymaganego minimum.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Poprzedni | Następny