Vero Software numerem jeden na świecie!

Analiza rynku oprogramowania NC 2014 oraz sporządzony raport przez czołowych amerykańskich analityków CIMdata potwierdza pozycję Vero Software jako numer 1 na światowej liście skupiającej branżę oprogramowania CAM. Raport szczegółowo opisuje rynek CAM, a także wykazuje, że Vero Sotware ma dwa razy większą liczbę zainstalowanych licencji oprogramowania, aniżeli jakikolwiek inny producent co stanowi ponad 20% udziału w rynku.


Rys. 1: Udział w rynku dostawców na podstawie ilości zainstalowanych licencji (źródło: CIMdata)

IMdata pondato wykazał, że Vero znów zwiększył swoje udziały w rynku pod względem bezpośrednich przychodów. Przychody spółki od dostawców bezpośrednich wzrosły do ponad 110.000.000 $, co stanowi udział w rynku przekraczający 10%, z przewidywanym dalszym wzrostem w roku 2014.


Rys. 2: Udział w rynku na podstawie bezpośrednich dochodów (źródło: CIMdata)

Raport potwierdził również, że Vero Software jest najszybciej rozwijającą się firmą rynku oprogramowania NC.


Rys. 3: Porównanie tempa wzrostu na podstawie przychodów w 2012 i 2013 r. (źródło: CIMdata)

Poprzedni | Następny