VISI 2021.0 – CAD, PROGRESS, INŻYNIERIA ODWROTNA, CAM.

VISI 2021.0 tym razem otrzymało kilka ogólnych ulepszeń, które mają za zadanie pomóc oszczędzić czas podczas procesu projektowania i zniwelować błędy podwyższając tym samym jakość powierzchni.

 

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji oprogramowania !!

Pobierz

 

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych aktualizacji:

Paleta kolorów - Zwiększenie ilości barw do 72.

Zarządzanie dokowaniem okien dialogowych - Zadokowanie okien dialogowych poza aplikacją, na przykład na drugim monitorze i umieszczenie ich obok siebie.

Unikalny kolor ściany tylnej - Możliwość zdefiniowania innego koloru wyświetlania tylnej strony powierzchni podczas pracy w trybie „Kolor cieniowania podwójnej powierzchni” niezależnie od koloru strony wierzchniej. Pozwala to na natychmiastową identyfikację strony materiału.

Analizy pochyleń metodą cieniowania - Tryb analizy pochyleń został dodany do istniejących trybów cieniowania podcięcia i cieniowania dostępności. Dokonuje on w czasie rzeczywistym analizy kąta pochylenia przy użyciu tej samej techniki co w trybie cieniowania podcięć ale rozszerza się na więcej zakresów.

Zszywanie powierzchni - Komenda ta jest alternatywnym trybem komendy "Suma" dla zszywanych powierzchni wraz kilkoma dodatkowymi, bardzo użytecznymi funkcjami.

Grubość - Używa się tej komendy do uzyskania informacji o grubości między dwiema przeciwległymi ścianami najeżdżając kursorem na detal.

Kąt - Można użyć tej komendy by uzyskać informację o kącie między dwoma elementami, takimi jak ściany, krawędzie, elementy szkieletowe, kierunki, zestaw punktów.

Kontrola poprawności i naprawa brył - Funkcje naprawy (używane w poleceniu „Naprawa uszkodzonych ścian brył” zostały zintegrowane z komendą „Poprawność brył", używając do tego celu specjalnej opcji „Napraw”.

VISI 2021.0 | PROGRESS - Nowości

Rozginanie detalu - W celu ulepszenia nowego podejścia do procesu rozginania dodano kilka funkcji które umożliwiają zarządzanie również detalami o nieliniowych zagięciach, zachowując możliwość modyfikacji oryginalnego detalu i przebudowy innych badanych detali jednym kliknięciem.

Definicja detalu - Ta funkcja została ulepszona by umożliwić lepszą i szybszą automatyczną analizę detalu identyfikującą różne typy powierzchni oraz zdefiniować odpowiedni materiał i ustalić metodę rozkładania zgięć liniowych.  Użytkownik może również zdefiniować nazwę detalu, wstawioną w polu „Opis„ Administratora detali/złożeń.

Rozginanie kołnierzy - Ta nowa funkcja została dodana w celu zarządzania rozginaniem kołnierza na analizowanym detalu.

System może rozginać zagięcie zdefiniowane na detalu jako kołnierz, używając metod FEA(MES), pokazując wynik w trybie podglądu, pozwalając ocenić wynik i ustawić różne parametry, ale zachowując połączenie z detalem pierwotnym a zatem automatyczne ponowne przeliczenie detalu z kołnierzem odpowiednio do modyfikacji oryginalnego detalu.
 
 
Rekonstrukcja połączonych detali - Następnie system pozwala zrekonstruować wszystkie połączone detale w odniesieniu do modyfikacji dokonanej w detalu pierwotnym. Pozwala to zaktualizować wszystkie analizowane detale jednym kliknięciem.
 

VISI 2021.0 | INŻYNIERIA ODWROTNA - Nowości

Płaszczyzna, walec, sfera i stożek z siatki - Wszystkie funkcje związane z tworzeniem powierzchni zostały wprowadzone, aby zapewnić projektantom szybsze rozwiązanie oraz lepszą jakość powierzchni i przygotowanie modelu. Użytkownik podczas tworzenia powierzchni może wybrać kierunek lub powierzchnię, a następnie podać informacje o typie wiązania: równoległym, prostopadłym lub koncentrycznym.

Siatka do zaawansowanej powierzchni - To polecenie pozwala utworzyć powierzchnię dobrej jakości, a to stanowi alternatywne rozwiązanie dla standardowego polecenia siatki na powierzchnię.
 

VISI 2021.0 | CAM - Nowości

Obróbka w stałym Z hybrydowa - Najważniejsze ulepszenia to:
  • Stromizny i wypłaszczenia obrabiane są od góry do dołu;
  • Lepsza optymalizacja przejść posuwem przyśpieszonym;
  • Zawsze stosowanie metody przejścia „najkrótszą drogą”;
  • Nowa opcja nakładania się wejść.

Obróbka Waveform (trochoidalna) - W VISI 2021.0 2-osiowy przebieg wyliczania został zoptymalizowany poprzez ulepszenie przetwarzania równoległego. Średnio cykl jest dwa razy krótszy ale w niektórych przypadkach może być skrócony nawet czterokrotnie.
 
Uwaga:
Wymaga to posiadania wielowątkowej jednostki CPU.
 
 
Rozpoznawanie własności technologicznych - W VISI 2021.0 ulepszony został proces wydłużania otworów do wymiarów przygotówki.
Pozwala to na natychmiastowe utworzenie cykli wiertarskich bez koniecznych zmian a co za tym idzie skraca czas przygotowanie programów NC dla dużych detali o skomplikowanej sieci otworów.
 
 
Wiercenie lufowe - W czasie wycofywania narzędzia z dna otworu można ustalić:
  • odległość wyłączenia chłodziwa (%)
  • zmniejszenie posuwu w końcowym wycofaniu

Zarządzanie punktami początkowymi dla dodatkowych mostków - W VISI 2021.0 użytkownik może zdefiniować punkt początkowy dla każdego technologicznego punktu mostka. Opcja jest przydatna do ustawienia niestandardowego punktu początkowego w profilu gdy automatyczny wybór punktu nie znajduje optymalnego obszaru do rozpoczęcia cięcia.
 
Bez punktów początkowych użytkownika / Z punktami początkowymi użytkownika.
 
 
 

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji oprogramowania !!

Pobierz

 

Poprzedni | Następny