VISI 21.2.1 do pobrania!

Aktualizacja do najnowszej wersji VISI 21.2.1 jest już dostępna i gotowa do pobrania dla subskrybentów oprogramowania VISI. Nowa wersja posiada wiele udoskonaleń. Zachęcamy również do dokładnego zapoznania się z zamieszczoną dokumentacją, opisującą zmiany w poszczeólnych modułach. 

VISI 21.2.1 Aktualizacja

Kliknij i pobierz:


3D CAM – Obróbka zgrubna – zarządzanie operacjami referencyjnymi

Dla obróbki zgrubnej umożliwiono wybór opcji operacji referencyjnych, na podstawie których wykonywana jest obróbka resztkowa.

3D CAM – Obróbka zgrubna – obliczanie kilku operacji zgrubnych jednocześnie

Z wersją 21.2.1 zoptymalizowano przeliczanie operacji obróbki zgrubnej. Jest teraz możliwe jednoczesne przeliczenie większej ilości operacji obróbki zgrubnej w menadżerze procesów.

3D CAM – Obróbka wykończeniowa – zarządzanie naddatkiem na ścianie i na dnie

Z tą aktualizacją możliwe jest dla obróbki wykończeniowej z nowym silnikiem obróbki 3D wprowadzenie różnych wartości naddatków na ścianie i na dnie. Wartości naddatków pionowych i poziomych są teraz obliczane oddzielnie.

3D CAM – Obróbka wykończeniowa – zarządzanie współczynnikiem jakości

Zmieniono zarządzanie współczynnikiem jakości. Dla strategii standardowych będzie stosowany lokalny współczynnik jakości. Oznacza to, że współczynnik jakości będzie definiowany i używany w parametrach operacji, a nie w parametrach projektu.

 

Poprzedni | Następny