Wykonywanie  2 i 2,5 osiowych programów NC frezowania i wiercenia na podstawie modeli bryłowych staje się efektywniejsze poprzez wykorzystanie zautomatyzowanej technologii COMPASS.
 
 
Korzyści dla użytkowników
  •     zautomatyzowana obróbka wielopłaszczyznowa
  •     prosta obsługa
  •     wysoki stopień zautomatyzowania

W pierwszym kroku zostaną rozpoznane wszystkie cechy technologiczne
otworów i kieszeni na każdej ze stron detalu. Rozpoznane cechy przedstawione
są w postaci drzewa.

Szczególnie przy obróbce płyt narzędziownie wykonują programy NC dla dużej liczby wierconych i frezowanych otworów i kieszeni. Czas wykonywania oprogramowania jest bardzo duży. Przy pomocy technologii COMPASS czas programowania zostanie radykalnie skrócony.
 

W kroku drugim technologia COMPASS automatycznie generuje tory
narzędzi dla wybranych lub wszystkich cech technologicznych.

Technologia COMPASS przegląda wszystkie otwory i kieszenie obrabianego detalu i wykorzystuje ich cechy do właściwego doboru operacji obróbczych. W zależności od operacji automatyczne dobiera odpowiednie narzędzia z katalogu i wylicza właściwe ścieżki narzędzia.
 

W kroku trzecim sprawdza się obróbki korzystając z symulacji. Jest to
niezbędne by osiągnąć wysoki stopień bezpieczeństwa zwłaszcza przy
obróbkach wielopłaszczyznowych.

Używanie jest bardzo proste. W trzech krokach, rozpoczynając od rozpoznawania cech, poprzez wykorzystanie technologii COMPASS a następnie symulacji obróbki uzyskuje się pożądane operacje. Jeśli jakiś fragment należy wykonać inaczej użytkownik w prosty sposób może dokonywać odpowiednich zmian.

Poprzedni | Następny