Dynamiczne modyfikowanie modelu

VISI daje nieograniczoną możliwość pracy z obiektami powierzchniowymi, bryłowymi i szkieletowymi oraz kombinację wszystkich trzech, bez żadnych ograniczeń. W poniższym opisie funkcjonalności VISI zaprezentowane zostaną opcje:

1. Usuwanie / Wyodrębnianie ścian – funkcja służąca do kasowania, odrywania oraz wyodrębniania ścian z bryły lub z modelu powierzchniowego. Funkcja znajduje również swoje zastosowanie, w przypadku gdy chcemy skasować i ‘załatać’ nadmiarowe ściany na modelu.

 

Symulacja VISI Flow

2. Zamiana ściany przez powierzchnie – polecenie to zamienia ścianę z wcześniej zdefiniowaną powierzchnią. Bryła jest modyfikowana jako funkcja położenia powierzchni rozciągającej lub zmniejszającej bryłę do powierzchni, tak więc to polecenie może być używane do rozszerzenia bryły do większej powierzchni ( 2 ), lub do przycięcia bryły powierzchnią ( 1 ).

Symulacja VISI Flow

3. Przesuwanie ściany – polecenie służące do przesuwania lub wyciągania wybranej ściany. Kierunek jest automatycznie wybrany przez system i pokrywa się z kierunkiem wybranej ściany.

Symulacja VISI Flow

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący możliwości funkcji.

Poprzedni | Następny