Obszar Rzutowania

Komenda jest narzędziem do obliczania obszaru rzutowania zarysu bryły lub ściany.

Opis

Zarys to widok obiektu, który składa się z konturu oraz ewentualnych cech wewnętrznych. Wybór rzutowanego obiektu może być dokonany w środowisku elementu i ściany.

Opcje

Zasadniczo istnieją dwa różne algorytmy w sekcji tworzenia profilu, aby wyliczyć obszar rzutowany:

1. Według krzywych isocline (tryb domyślny):

Ten tryb oparty jest na obliczaniu krzywych izoklin z Parasolida i ich projekcji na płaszczyznę roboczą. Ten tryb jest szybki na prostych detalach, wynikiem jest profil, który może zawierać również krzywe, które są bardziej precyzyjne.

2. Według siatki:

Ten tryb opiera się na wyliczeniu siatki bryły, z której następnie obliczony zostaje zarys. Ten tryb jest szybki dla dużych detali, wynikiem jest wieloboczny profil zawierający tylko segmenty i łuki.

Rozdzielczość:

Ta opcja dostępna jest tylko w trybie Według siatki i oznacza przedstawienie ostrych narożników w etapie próbnym.

Symulacja VISI Flow

Pomiń pętle wewnętrzne:

Z tą opcją można pominąć rzutowanie profili wewnętrznych (profile całkowicie zawarte w granicach).

W tym przypadku dwie wartości pola będą identyczne.

Pole całkowite mm2:

Pokazuje wartość pola na podstawie profilu zewnętrznego, bez uwzględniania ewentualnych cech wewnętrznych.

 

Pole mm2:

Pokazuje wartość pola na podstawie profilu zewnętrznego od którego odjęte zostało pole ewentualnych cech wewnętrznych.

Przykład

Symulacja VISI Flow

Symulacja VISI Flow

Poprzedni | Następny