Oprogramowanie Visi zawiera moduły przeznaczone do projektowania i wykonywania form wtryskowych. Jednakże narzędziownie wykonujące formy nie zamykają się tylko na obsługiwaniu wtryskowni. 
 
Wiele z nich wykonuje również formy do:
  • formowania rozdmuchowego, 
  • termoformowania, 
  • formowania szkła, 
  • wtrysku 
  • odlewania metali kolorowych i aluminium. 
Specyfika tych form, a zwłaszcza form do rozdmuchu wymaga  zaawansowanego modelowania powierzchni. 
 
Visi nie tylko do projektowania form wtryskowych
 
 Podstawowy moduł projektowania Visi CAD zawiera szereg funkcji pozwalających na łatwe i pewne modelowanie bardzo skomplikowanych modeli butelek, kanistrów czy innego rodzaju opakowań. 
 
Visi nie tylko do projektowania form wtryskowych
 
Możliwość korzystania z katalogów elementów standardowych wiodących firm oraz zdefiniowania specyficznych dla tej części działalności narzędziowni elementów standardowych w zdecydowany sposób skraca czas przygotowania projektu formy. W łatwy i pewny sposób prowadzi się kanały cieczy chłodzącej. Dla form do termoformowania w ten sam sposób można prowadzić kanały powietrzne lub z próżnią.
 
Visi nie tylko do projektowania form wtryskowych
 
Moduł CAM zawiera szereg strategii przeznaczonych szczególnie do wykonywania form. Frezując gniazda uzyskuje się wysokiej jakości powierzchnie niewymagające często dodatkowej obróbki ręcznej. Do wykonywania obróbek setek otworów w formach do termoformowania moduł CAM zawiera specjalizowaną strategię COMPASS skracającą do minut czas przygotowywania programu CNC. 
 
Visi nie tylko do projektowania form wtryskowych

Poprzedni | Następny