VISI Reverse ImageVISI Reverse ImageVISI Reverse ImageVISI Reverse ImageVISI Reverse Image

VISI PDM

Efektywniejszy proces zarządzania dzięki VISI PDM VISI PDM (Product data management) skupia się na zarządzaniu danymi produkcji. System obejmuje wszystkie dostępne informacje o produkcie, który jest zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany. Pozwala na zarządzanie wszystkimi informacjami z jednego miejsca: od podstawowych charakterystyk (np. kluczowych cech) poprzez narzędzia do projektów 3D, tekstów lub arkuszy kalkulacyjnych.

Funkcje wspomagające pracę:

  • zarządzanie dokumentami;
  • zarządzanie dokumentacją projektową;
  • automatyczne tworzenie i posługiwanie się listami części;
  • zarządzanie zmianami;
  • zarządzanie wersjami i rewizjami;
  • zarządzanie procesem realizacji;
  • funkcjonalny filtr wyszukiwania danych;
  • zarządzanie pocztą elektroniczną.

Zarządzanie dokumentami

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do ważnych dokumentów. Używając mechanizmu przeszukiwania w zarządzanych dokumentach w VISI PDM bardzo szybko można odnaleźć takie dokumenty jak projekty 3D, programy CNC, umowy, listy czy listy elektroniczne.

Ponadto VISI PDM zapewnia potwierdzenie i poprawność danych oraz dokumentów. Kopiuje e-maile z prywatnych skrzynek MS Outlook i dołącza je do klientów, dokumentów i osób związanych z danym projektem.

Korzyści:
Dokumenty i informacje zachowywane są tylko raz, przyśpiesza to działanie firmy i zmniejsza możliwość podjęcia złych decyzji z powodu użycia nieważnych dokumentów.

System jest bardzo efektywnym systemem zarządzania dokumentami. Łączy on doskonały sposób zarządzania danymi strukturalnymi projektu z systemem zarządzania dokumentami i archiwizacją dokumentów technicznych i handlowych.

Zarządzanie zmianami i wersjami

Inteligentne zarządzanie zmianami i wersjami dokumentów wspomaga realizację procesu produkcji, a każde zmiany zostają udokumentowane. Tym sposobem aktualność danych zostaje zapewniona w całej firmie. VISI PDM koordynuje wersje i rewizje modeli 3D , rysunków płaskich, programów CNC i dokumentów. Dzięki temu współpracownicy pracują zawsze z poprawnymi i aktualnymi danymi. Każda zmiana dokumentu czy modelu 3D zostaje udokumentowana w historii zmian oraz opatrzona informacją kto dokonał zmiany, kiedy i dlaczego.

Korzyści: 
Unikanie poprawek poprzez wysoką jakość, kompletną przejrzystość i szybki obieg dokumentacji.

Listy materiałowe.

Lista materiałów jest jednym z najważniejszych dokumentów w procesie wytwarzania. Dlatego musi być zawsze dostępna i poprawna. VISI PDM pomaga przy tworzeniu i zarządzaniu listami materiałowymi w firmie. Automatycznie tworzy listy detali i aktualizuje je na bieżąco. Korzystając z list materiałowych można uzyskać informacje w których projektach 3D dany element był użyty.

Wyszukiwanie dokumentów

Poprzez łatwe w użyciu funkcje wyszukiwania i filtrowania VISI PDM wyszukuje dokumenty i projekty bardzo szybko i efektywnie. Ponadto istnieje możliwość zdefiniowania pól z cechami np. dla projektów narzędzia. Używając tej techniki można zwiększyć efektywność wyszukiwania dla rysunków podobnych form czy przyrządów.

Kontrola wejść / wyjść

Dzięki kontroli nad dokumentacją wychodzącą i przychodzącą VISI PDM zapewnia kontrolę nad modelami CAD i dokumentacją która może być edytowana w sposób zorganizowany również przez wykonawców zewnętrznych. Po otwarciu dokumentu zostanie utworzona kopia robocza która może być edytowana. Oryginalny plik zostaje na serwerze i jest zabezpieczony przed zapisem w taki sposób aby nikt inny nie mógł w tym czasie tego pliku edytować. Po skończonej korekcie wykonanej prze osobę z zewnętrznej firmy oryginalny plik zostaje zastąpiony przez kopie roboczą i jest ponownie dostępny dla wszystkich użytkowników. Korzystając z tej metody mamy zawsze pełną przejrzystość i unikamy wielokrotnej edycji.

Integracja z CAD

Korzystając z VISI, system PDM wspiera użytkownika w wielu działaniach. Używając interfejsu VISI możliwy jest dynamiczny podgląd i przejęcie struktury projektu z systemu PDM. Kiedy zapisuje się pliki VISI zawierające listy materiałowe, elementy katalogowe i grupy brył informacja zostaje przetransferowana do bazy danych VISI PDM w tym samym czasie. Używając tej metody, listy materiałowe VISI PDM są zawsze automatycznie aktualizowane. Kiedy tworzone są lub aktualizowane zawartości ramek i tabelek rysunków 2D VISI zostają one połączone z bazą danych VISI PDM by wczytać informacje o projekcie i dokumentach, które wypełnią automatycznie pola ramek rysunkowych. Ponadto historia zmian i rewizji jest dostępna bezpośrednio na rysunku.

Korzyści:
Wysoki poziom przejrzystości procesu, szybki cykl i redukcja kosztów.

Zastosowania

VISI PDM zapewnia rozwiązania dla rynku wytwarzania form i narzędzi tłocznych, odróżniając się od innych połączeniem krótkiego czasu wdrażania z małym nakładem pracy klienta. Każda firma jest unikalna i ma swoje charakterystyczne produkty i procesy więc najważniejsze jest dopasowanie aplikacji do właściwych rozwiązań. VISI PDM zawiera narzędzia niezbędne dla potrzeb wykonania adaptacji procesów dla każdej firmy produkcyjnej.

Środowisko IT

VISI PDM używa standardów do zintegrowania środowiska IT. Rozszerzenie danych o systemy ERP (enterprise resource planning) jest jedną z możliwości. Na przykład zintegrowanie z systemem ERP Segoni daje klientowi możliwość nie dublowania pracy przy zachowaniu informacji w 2 różnych systemach.

VISI PDM jest rozwiązaniem dla całej firmy, a szczególnie dla kadry zarządzającej. 

 

 

Poprzedni | Następny