Tworzenie żebra usztywniającego w kształcie prostokąta

Poniżej przedstawiono sposób wykorzystania funkcji do tworzenia przetłoczeń / użebrowań, w połączeniu z funkcjami modelowania powierzchniowego do utworzenia żebra usztywniającego w kształcie prostokąta.

Wykorzystane funkcje:

  • • Modelowanie → Przekroje – utworzenie łuku, na którym oparta będzie geometria żebra
  • • Szkielet → Konwersja do krzywej – zamiana łuku na b-spline
  • • Progress → Żebra i przetłoczenia – utworzenie podstawowego zarysu żebra
  • • Edycja → Rozbijanie grup/profili – rozbicie szkicu żebra
  • • Szkielet → Odcinek – zamknięcie szkicu żebra
  • • Bryły → Powierzchnia samo tworząca – utworzenie powierzchni automatycznej w oparciu o narysowany szkic
  • • Operacje → Suma – dodanie powierzchni żebra do powierzchni zamykających oraz do całości elementu blaszanego
  • • Operacje → Gniazdo – docięcie zbędnych powierzchni żebra
  • • Modelowanie → Pochylenie ścian
  • • Operacje → Zaokrąglenie

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący możliwości funkcji.

Poprzedni | Następny