Wycinanie drutowe 4-osiowe i dodawanie więzów

W poniższym tutorialu przedstawiono sposób tworzenia profili 4-osiowych i więzów. Po zapoznaniu się z materiałem będziecie potrafili:

  • • Tworzyć 4-osiowych cech na podstawie profili
  • • Edytować punkty startowe profili
  • • Dodawać więzy geometryczne
  • • Edytować więzy geometryczne
  • • Usuwać więzy geometryczne
  • • Przesuwać punkty startowe cięcia

Symulacja VISI Flow

W pierwszej kolejności należy utworzyć dwa profile na podstawie widocznej geometrii.

Otwórz aplikację CAM Nawigator, a następnie wybierz Dodaj ręcznie kontury 4-osiowe, system poprosi o wskazanie dwóch profili, należy wskazać w pierwszej kolejności profil niższy, później wyższy. Głębokość zostanie automatycznie wyliczona, należy zatwierdzić wszystkie parametry.

Symulacja VISI Flow

W menu CAM Nawigatora, należy wybrać utworzoną cechę kieszeni 4-osiowej i dodać operację obróbki drutowej – 4 Osie.

Uwaga: Jeśli nie zdefiniowano wcześniej maszyny domyślnej, pojawi się okno parametrów projektu, w którym należy wybrać odpowiednią maszynę, materiał detalu oraz drut.

System wygeneruje ścieżkę, która będzie podobna do ścieżki widocznej poniżej.

Symulacja VISI Flow

Pomarańczowe linie oznaczają ścieżkę narzędzia, która została wygenerowana na podstawie wskazanej cechy – nie jest ona prawidłowo wyrównana, pojawia się wiele przecięć oraz połączenia „nie kwadratowe” pomiędzy dwoma profilami.

 

Aby cecha kieszeni była poprawnie wyrównania, należy wyrównać punkty początkowe każdego profilu, a następnie dodać odpowiednie Więzy.

Więzy są ręcznie dodawanymi liniami, które łączą górny i dolny profil w celu określenia pożądanego kształtu złożonej cechy 4-osiowej, tworząc w ten sposób prawidłową ścieżkę narzędziową.

Aby ułatwić widoczność, najpierw wyłączymy pokazywanie ścieżek narzędzia, w tym celu należy odznaczyć ścieżkę.

Symulacja VISI Flow

Kliknij PPM na utworzoną wcześniej cechę 4-osiową i wybierz Własności, a następnie Dod. / Edytuj więzy.

Symulacja VISI Flow

Symulacja VISI Flow

Okno edycji cechy geometri zostaje zastąpione oknem Edycja więzów, w pierwszej kolejności można zastosować opcję Wyrównywanie - rozwiązanie automatyczne, które wyrównuje połączenia pomiędzy profilami.

Symulacja VISI Flow

Symulacja VISI Flow

Kliknij Zmiana punktu początkowego profilu, wybierz profil zewnętrzny, a następnie żądany punkt początkowy, powtórz to dla profilu wewnętrznego, upewniając się, że punkty są ułożone blisko siebie. Powinny zostać wybrane punkty widoczne poniżej.

Symulacja VISI Flow

Wybierz przycisk Dodaj, system poprosi o wskazanie punktów na profilach. Dodaj więzy tak jak pokazano poniżej (zielone linie), a następnie zatwierdź zmiany.

Symulacja VISI Flow

Wybierz zakładkę wycinania drutowego i następnie przegeneruj operację wycinania drutowego.

Symulacja VISI Flow

Ma to wpływ na uporządkowanie ścieżki narzędzia, ale wciąż istnieją obszary, które można poprawić, takie jak ścieżka narzędzia wokół mniejszego promienia pokazanego poniżej.

Symulacja VISI Flow

Należy przejść z powrotem do okna Edycja więzów i wybrać Edycja, wskaż wiązanie linii w pobliżu profilu zewnętrznego (Rys. A), a następnie wskaż nowy punkt końcowy, tak jak pokazano poniżej (Rys. B).

Symulacja VISI Flow

Rys. A

Symulacja VISI Flow

Rys. B

Niektóre obszary posiadają więzy, które nie są potrzebne, wybierz przycisk Skasuj i wybierz linie zaznaczone poniżej.

Symulacja VISI Flow

Zastosuj zmiany, przejdź do obróbki 4-osiowej i przebuduj operację. Obróbka powinna wyglądać tak, jak pokazano poniżej, linie są teraz znacznie bardziej równomiernie rozmieszczone oraz nie występują obszary przecinające się.

Symulacja VISI Flow

Teraz przesuniemy punkt startowy obróbki, tak aby drut był nawlekany w środku lewego okręgu. W tym celu należy kliknąć PPM na operację 4-osiową i wybrać Edycja geometrii. Na rysunku zaznaczone zostaną punkty: Wejścia, wyjścia, startu oraz stopu dla górnego oraz dolnego profilu. Każdy z nich może zostać przemieszczony indywidualnie lub jako grupa. W pierwszej kolejności przywrócimy ustawienia domyślne.

Symulacja VISI Flow

Symulacja VISI Flow

Aby zmienić lokalizację punktu należy go wskazać poprzez dwukrotne kliknięcie i wybrać nowe położenie – środek lewego okręgu, a następnie zatwierdzić OK. Obróbka powinna wyglądać jak poniżej.

Symulacja VISI Flow

Poprzedni | Następny