Zaawansowane modelowanie – odsprężynowanie ze skanu

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. A analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.

Artykuł opisuje sposób kompensacji odsprężynowania w module zaawansowanego modelowania z użyciem polecenia Dopasowywanie. Okno przestrzeni roboczej zawiera model nominalny, model skanu części prototypowej, oraz ściągnięte profile ze ścian modeli w 10 przekrojach odsuniętych od siebie co 65 [mm]:

Symulacja VISI Flow

W poleceniu należy zdefiniować grupy dopasowania elementów wybierając od jakiego do którego elementu program ma dopasować geometrię:

Projektowanie z modułem VISI Elektroda

Z zakończeniem wybierania grup dopasowania program wyświetli podgląd otrzymanych wyników w postaci siatki. Zatwierdzając okno dialogowe siatka zostanie przeliczona na powierzchnię reprezentującą model skompensowany:

Projektowanie z modułem VISI Elektroda

Zobacz wideo:

Poprzedni | Następny