Zarządzanie projektem elektrod w VISI

Program VISI pozwala użytkownikowi na wydajne zarządzanie całym projektem elektrod. Począwszy od części roboczej elektrody, przez półfabrykat aż do uchwytu.

Utworzone dane projektu można eksportować do raportu html. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z dokumentacji płaskiej i wygenerowanie automatycznych rysunków elektrod wraz z pozycją na obrabianym detalu:

Zarządzanie projektem elektrod w VISI

Priorytetem w projektowaniu elektrod jest bezkolizyjne odwzorowanie geometrii części roboczej. W tym celu należy wybrać polecenie Elektroda i wskazać geometrię modelu do odwzorowania. Szybki wybór ścian umożliwiają różne metody wskazywania. Przydatnymi opcjami są: wybór ścian stycznych, wskazywanie przez łamaną, wskazywanie za pomocą kolorów czy wskazywanie za pomocą okna. Istotne w tym przypadku są kierunki definiowania okna. Zaznaczenie geometrii od prawej do lewej podświetla wszystkie ściany modelu. Natomiast przy zakreślaniu obszaru w przeciwnym kierunku zaznaczane są tylko widoczne ściany. Wraz z geometrią należy wskazać kierunek erodowania oraz element, który będzie brany pod uwagę przy sprawdzaniu kolizji:

Zarządzanie projektem elektrod w VISI

Po zdefiniowaniu części roboczej elektrody, można przejść do wygenerowania półfabrykatu poleceniem Przygotówka. W tym przypadku system nie przejdzie do okna dialogowego jeżeli nie zostanie wskazana wcześniej wyekstrahowana część robocza elektrody oraz geometria do sprawdzenia kolizji:

Zarządzanie projektem elektrod w VISI

Mając tak utworzone elektrody, należy przejść do Menadżera elektrod. Zarządza on wszystkimi elektrodami projektu. Pozwala na symulację ich pracy oraz eliminację kolizji. Symulację można przeprowadzać w dowolnym kierunku, również dla erodowania pod kątem. Z poziomu Menadżera elektrod można również przypisać uchwyt do danej elektrody:

Zarządzanie projektem elektrod w VISI

W dokumentacji płaskiej generowane są automatyczne rysunki elektrod z podstawowymi wymiarami gabarytowymi:

Zarządzanie projektem elektrod w VISI

 

Więcej informacji na temat zarządzania elektrodami przedstawia filmik na naszym kanale na YouTube:

Poprzedni | Następny