PDFVISI Analiza

Analiza VISI – Moduł do weryfikacji i przygotowywania geometrii modelu

Podczas pracy z importowanymi danymi, ważnym czynnikiem jest jakość (poprawność) modelu. Wykrywanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie projektowania znacznie ułatwia pracę projektanta oraz daje duże oszczędności czasu podczas procesu.

 

Zapytaj o ofertę VISI

 

VISI Analiza - Funkcje w skrócie:

 • Automatyczne rozpoznawanie zmian w projekcie

 • Weryfikacja promieni i krzywizn modelu

 • Analiza grubości

 • Dynamiczna analiza ścian

 • Wizualizacja kąta nachylenia ścian

 • Rozdzielanie modelu rdzenia i gniazda

 • Kontrolowane ujednorodnianie krawędzi powierzchni

 • Znajdywanie wielu linii podziału

 • Dynamiczne konstruowanie powierzchni podziału

 • Sprawdzanie poprawności bryły i czyszczenie geometrii

 • Wykrywanie nadmiarowych danych i ścian o małych powierzchniach

 • Kontrola tolerancji dla krawędzi powierzchni

 • Animacja sekwencji otwierania i zamykania formy ( przyrządu)


Automatyczne rozpoznawanie zmian w projekcie.. Funkcja porównywania daje możliwość załadowania dwóch modeli ( brył lub powierzchni ) i sprawdzenie różnic pomiędzy nimi. Wszelkie różniące się fragmenty modeli są wyróżnione przy pomocy nowego koloru. Zmiana przeźroczystości modeli pozwala na szybką identyfikację zmian projektowych. Druga opcja daje możliwość zidentyfikuje zmian w projekcie, wykorzystując parametry zdefiniowane przez użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie fizycznej odchyłki pomiędzy dwoma modelami. Automatyczne wyodrębnienie różnic modelu, umożliwia szybkie i łatwe wprowadzanie zmian projektowych na istniejących danych.

Rozpoznawanie zmian w projekcie

Kontrola kąta pochylenia i zaokrągleń.. W celu szybkiego zweryfikowania możliwości rozformowywania, analizę każdego modelu należy rozpocząć od sprawdzenia kątów pochylenia ścian. Identyfikacja potencjalnych problemów na tak wczesnym etapie projektowania przynosi oszczędności czasu w perspektywie całego projektu. Wystarczy wybrać kierunek rozformowywania, a model zostanie odpowiednio pocieniowany przy użyciu palety kolorów zdefiniowanej przez użytkownika, umożliwiając łatwe rozpoznanie ewentualnych problemów. Polecenia interfejsu graficznego mogą być wykorzystane do zobrazowania krzywizny modelu oraz wykrycia maksymalnego i minimalnego promienia.

Kontrola kąta pochylenia

Analiza grubości.. Bardzo ważna funkcja dla branży form wtryskowych. Narzędzie pokazuje graficznie grubość modelu, co można wykorzystać do wybrania lokalizacji umiejscowienia: punktu wtrysku, kanałów chłodzących i żeber.

Analiza grubości

Stan krawędzi.. Podczas pracy z importowanymi danymi, geometryczny stan krawędzi ma kluczowy wpływ na jakość modelu oraz może być kluczowym elementem udanego projektu. Analiza VISI zawiera narzędzia do badania topologii modelu zarówno w celu edycji, jak i uproszczenia krawędzi powierzchni i warunków styczności.

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy.. Dostępnych jest wiele funkcji do analizy i separacji, służących do zbadania modelu i wyodrębnienia powierzchni rdzenia, gniazda, podcięć lub stref ruchomych. Powierzchnie podcięć i suwaków można łatwo pogrupować i dynamicznie przesuwać wzdłuż dowolnego kierunku, w celu przedstawienia sekwencji otwierania formy. Animacja może zostać zapisana jako zewnętrzny plik XML i ponownie uruchomiona w dowolnym momencie, co stanowi wartościowe narzędzie, które pomaga zrozumieć sposób działania formy. Menadżer linii podziału udostępnia trzy różne procedury umożliwiające znalezienie optymalnej linii podziału. Za pomocą interfejsu można modyfikować linię podziału zgodnie z własnymi wymaganiami projektowymi. Można wyodrębnić linię podziału jako geometrię krzywej lub automatycznie oddzielić z modelu część: rdzenia, gniazda lub części ruchomych.

Graficzne rozdzielanie modelu na rdzeń i gniazdo formy

Dzielenie i odcinanie ścian.. Tworzenie podziału i odcinanie ścian jest często jednym z najbardziej czasochłonnych i trudnych zadań, jakie może napotkać konstruktor form wtryskowych. Kompleksowy zestaw funkcji do modyfikowania powierzchni oraz menadżer powierzchni podziału tworzą razem skuteczne narzędzie do tworzenia i zarządzania najbardziej skomplikowanymi powierzchniami podziału. Również utworzone na zewnątrz zestawy powierzchni mogą być zaimportowane do menadżera powierzchni podziału, a następnie połączone z powierzchniami wyciąganymi, prostokreślnymi itp. by utworzyć kompletną powierzchnię podziału. Za pomocą funkcji do podziału powierzchni możliwe jest również automatyczne utworzenie modeli rdzenia i gniazda formy. Pełna pomoc oraz wyeliminowanie mozolnych zadań pozwala wykorzystać pełne doświadczenie konstruktora maksymalizując jego wydajność.

Weryfikacja poprawności i czyszczenie modelu. Dostępne są zaawansowane funkcje czyszczenia modelu, służące do zweryfikowania nadmiarowej geometrii. Nadmiarowa geometria zostanie automatycznie wyróżniona, wyodrębniona i przeniesiona do innej warstwy. Funkcja rozpoznawania małych i malutkich ścian przeanalizuje model i wykryje potencjalne problemy w oparciu o określone przez użytkownika pole powierzchni. Automatyczne usuwanie, naprawianie i zszywanie utrzymuje prawidłową topologie bryły oraz gwarantuje spójność danych. Graficzne sprawdzanie interferencji i poprawności modelu pod kątem uszkodzonych danych, błędów geometrii oraz warunków przycinania powierzchni zapewni najlepszą możliwą poprawność modelu.

Analiza powierzchni. Narzędzie informacyjne wyświetlające dane na temat ścian w trakcie dynamicznego przemieszczania kursora po modelu. Bez wątpienia jest to najszybszy sposób na sprawdzenie warunków pochylenia, promienia zaokrąglenia lub krawędzi przycinających.

Analiza powierzchni

 

Zapytaj o ofertę VISI