VISI Analiza - Pobierz dokumentacje

Dokumentacja techniczna omawia szczegółowe zagadnienia odnośnie analizy konstrukcyjnej modelu, definiowania linii i powierzchni podziału oraz utworzenia części stemplowej i matrycowej narzędzia.

Zapoznanie się z dokumentacją daje projektantowi możliwość efektywnego korzystania z zaawansowanych funkcji zawartych w tym module.

Pracując z plikami importowanymi z innych systemów zależy nam na jak dokładniejszym odwzorowaniu powierzchni. Moduł ten zawiera szereg poleceń do porównania powierzchni, czy określenia rozkładu grubości na modelu. Daje to możliwość określenia w którym miejscu mogą powstawać zapadnięcia, mowa tu jest o lokalnych przyrostach grubości.

Ważną funkcjonalnością modułu jest również możliwość analizy pochylenia ścian modelu konstrukcyjnego, co zapewni nam konstrukcję prawidłowego narzędzia, a tym samym umożliwi uwolnienie wypraski z formy wtryskowej.

Poleceniami modułu Analiza na których należy skupić największą uwagę są Linia podziału i Dynamiczna Powierzchnia podziału, umożliwiające wygenerowanie linii podziału formy i zdefiniowanie na jej podstawie powierzchni podziału.

Komendą Więzy zdefiniujemy wzajemne relacje między poszczególnymi elementami orientując jeden komponent względem drugiego. Do następujących relacji należą: Koincydencja (Zgodność), Koncentryczność (Współosiowość), Równoległość, Prostopadłość, Styczność, Odległość, Kąt, Symetryczność, Równoodległość. Zdefiniowane zależności pozwolą nam na przeprowadzenie symulacji kinematycznej złożenia, co stanowi nieodzowny temat przeanalizowania ewentualnych kolizji części ruchomych formy typu szczęki, suwaki, wypychacze czy zamki.

     

Polecenie Rozsuwanie stosuje się w celu przedstawienia wizualizacji złożenia.


VISI Analiza jest modułem uzupełniającym dla wszystkich modułów zarówno dla modelowania, jak i dla modułów konstrukcyjnych (Mould, Progress). Dokumentacja VISI Analiza została sporządzona dla Państwa potrzeb w celu umożliwienia bardziej wydajnego korzystania z oprogramowania VISI.

Już w styczniu 2015 dostępna będzie dokumentacja dotycząca modułu do konstrukcji form wtryskowych VISI Mould.

 
    
Prosimy wypełnić formularz, aby uzyskać dostęp do Dokumentacji VISI Analiza

 


Twoje dane
spinner


Data Protection Please indicate your permission for the storage of your details provided in connection with this form.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę VERASHAPE Tomasz Szymański, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przypominamy o możliwości ściągnięcia dokumentacji VISI Modelowanie. W tym celu kliknij tutaj