PDFVISI Elektroda

VISI Elektroda - Wspomaganie projektowania i wykonywania elektrod

VISI Elektroda jest zautomatyzowanym modułem do zarządzania i tworzenia elektrod wraz z ich uchwytami, do precyzyjnych i trudnych w obróbce form wtryskowych i tłoczników. Symulacja ruchu elektrody i kontrola kolizji gwarantują, że elektroda będzie prawidłowo funkcjonowała za pierwszym razem.

Tworzenie elektrod EDM jest jednym z bardziej złożonych i czasochłonnych procesów dla wytwórców form lub tłoczników. Pakiet podstawowych modułów VISI oferuje rozwiązanie dla każdej fazy procesu produkcyjnego. Nawet najbardziej doświadczony projektant elektrod skorzysta z możliwości zautomatyzowania niezbędnych czynności wykorzystując moduł VISI Elektroda.

 

Zapytaj o ofertę VISI

 

VISI Elektroda - Funkcje w skrócie:

  • Dynamiczne wyodrębnienie powierzchni drążenia

  • Liniowe i styczne wydłużenie powierzchni

  • Wykrywanie kolizji elektrod

  • Biblioteka uchwytów do elektrod

  • Animacja ruchu elektrody w kierunku pionowym / bocznym / pochylonym

  • Eksport do neutralnych plików

  • Eksport do HTML i EPX

  • Możliwość wygenerowania programu NC wykorzystując VISI Machining


Wyodrębnienie części roboczej elektrody. Po zidentyfikowaniu obszarów, które muszą być wykonane przy pomocy elektrod, wyodrębnianie powierzchni przy użyciu ograniczeń 2D lub 3D, daje możliwość szybkiego i łatwego utworzenia wymaganej geometrii elektrody. Dostępny jest również graficzny sposób wyboru ścian, pozwalający na łatwe wyodrębnienie najbardziej złożonych fragmentów drążonego modelu Rysunek 1 ). Zrozumiałym jest że VISI Elektroda jest narzędziem wymagającym doświadczenia od projektantów elektrod, VISI łączy automatyzację z możliwością ręcznego tworzenia geometrii i zastosowania jej do elektrody. Połączenie tych technologii zapewnia użytkownikowi swobodę w projektowaniu i zapewnia, że wykonanie elektrody będzie zawsze możliwe. 

Rozpoznawanie zmian w projekcie

Rysunek 1 - wyodrębnienie części roboczej elektrody

Tworzenie elektrod. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika przez zaprojektowanie elektrody. Dostępne opcje umożliwiają wydłużenie elektrody w kierunku pionowym lub stycznym Rysunek 2 ). W przypadku elektrod otwartych, możliwe jest wyciąganie w wielu kierunkach. W każdym momencie procesu tworzenia elektrody dostępna jest dynamiczna animacja i kontrola kolizji. 

Kontrola kąta pochylenia

Rysunek 2 - tworzenie elektrody

Tworzenie półwyrobu, części chwytowej i przygotówki.  Część chwytowa elektrody i półfabrykat są interaktywnie dodawane do modelu Rysunek 3 ). Można zdefiniować: nazwę elektrody, materiał, typ operacji drążenia, znaczniki, fazowanie, pozycja i obrót. Każda dodana informacja jest automatycznie przenoszona przez projekt elektrody do raportu końcowego HTML.

Analiza grubości

Rysunek 3 - tworzenie półwyrobu, części chwytowej i przygotówki elektrody

Tworzenie uchwytu.  Uchwyty konstruuje się  ręcznie nadając szerokość, głębokość oraz wysokość lub wybiera się je z obszernej biblioteki. W miejscach gdzie dostęp do elektrody jest ograniczony, uchwyt może zostać przesunięty ze środka elektrody, tak aby zapewnić wystarczający prześwit dla drążarki. Dynamiczna animacja i kontrola kolizji gwarantują że kompletna elektroda nie naruszy geometrii detalu. 

Zarządzanie elektrodami.  Menadżer elektrod ma funkcje do zarządzania: przygotówkami, elektrodami, położeniem elektrod, symulacją pionową, poziomą i kątową, kontrolą kolizi oraz raportami zapisywanymi do formatu HTML lub EPX Rysunek 4 ). Aby zapewnić kompatybilność z innymi systemami CAD / CAM, każda elektroda może być wyeksportowana do innego środowiska używając takich formatów jak: IGES, STEP lub STL .

Zarządzanie elektrodami

Rysunek 4 - drzewko zarządzania elektrodami

Animacja i kontrola kolizji. Aby upewnić się, że elektroda wraz z uchwytem są poprawnie wykonane, istnieje możliwość przeprowadzenia graficznej animacji wzdłuż jej osi działania. Automatyczna weryfikacja sprawdzi czy dochodzi do kontaktu pomiędzy elektrodą, a sąsiadującymi powierzchniami. Każda kolizja jest graficznie podświetlana, a elektroda jest przesuwana do punktu styku.

Tworzenie bazy wymiarowej i wykonywanie.  Po zaprojektowaniu elektrody można ją bezpośrednio obrobić ( wygenerować program NC) używając VISI Machining. Baza ustawcza dla obróbki CNC i pozycjonowania elektrody na drążarce jest automatycznie tworzona w celu zapewniania ciągłość w całym procesie jej wykonania i użycia. Do wykonania podobnych elektrod możemy wykorzystać szablony, które zawierają opis: narzędzi, ścieżek narzędziowych, warunków technologicznych. Zastosowanie szablonu do nowej elektrody, spowoduje automatyczne utworzenie nowego zestawu ścieżek z zapisanymi parametrami, co znacznie skraca czas programowania i pozwala na utrzymanie sprawdzonego standardu wykonywania elektrod w firmie.  

 

Zarządzanie elektrodami

Rysunek 6 - symulacja kinematyczna obróbki elektrody

 

 

Zapytaj o ofertę VISI