VISI Elektroda - Pobierz dokumentację

ElektrodaDokumentacja opisuje moduł Elektroda oprogramowania VISI. Prezentuje ona sposób zarządzania całym projektem. Począwszy od wygenerowania części roboczej elektrody, poprzez półfabrykat aż do dodania uchwytu. Wszystkie te czynności zostają przeprowadzane z równoległym sprawdzaniem kolizji. Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli wykorzystać oprogramowanie VISI w jeszcze bardziej wydajny sposób.

Wyodrębnienie części roboczej

Część robocza elektrody stanowi jej najważniejszy element. Zostaje ona wyodrębniona poprzez wskazanie odpowiednich ścian oraz wybranie kierunku wyekstrahowania i bryły do sprawdzania kolizji.

Wyodrębnienie elektrody

Dodanie półfabrykatu

Półfabrykat zostaje dodany na podstawie wyboru wcześniej wygenerowanej elektrody oraz bryły do sprawdzania kolizji. Okno dialogowe dodawania półfabrykatu zawiera szereg podstawowych parametrów opisujących wymiary półfabrykatu czy rodzaje obróbek oraz wartości ich odsunięć.

Dodanie półfabrykatu

Dodanie uchwytu

Mając wyodrębnioną część roboczą i dodany półfabrykat należy przejść do dodania uchwytu z dostępnej biblioteki.

Dodanie uchwytu

Menadżer elektrod

Zarządzanie całym projektem odbywa się z pozycji Menadżera elektrod. Można z tego miejsca dodać uchwyt z biblioteki, poddać edycji parametry elektrody, przeprowadzić symulację, wygenerować raport czy automatyczną dokumentację 2D.

Menadżer elektrod

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo pobierając dokumentację.


Your Details
spinner


Data Protection Please indicate your permission for the storage of your details provided in connection with this form.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę VERASHAPE Tomasz Szymański, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).