VISI Machining 3D - Pobierz dokumentację

Machining 3DDokumentacja techniczna opisuje moduł Machining 3D (Obróbka 3D) oprogramowania VISI. Pokazuje ona jak poruszać się w CAM Nawigatorze oraz omawia szczegółowe zagadnienia odnośnie podejścia do obróbek 3D. Zaznajomienie się z dokumentacją pozwoli użytkownikowi poznać poszczególne opcje pól parametrów danej strategii obróbkowej.

CAM Nawigator

Okno dialogowe CAM Nawigator składa się z trzech zakładek: Menadżera cech, Technologii frezowania oraz Technologii wycinania drutowego. Menadżer cech odpowiedzialny jest za zdefiniowanie modeli do obróbki, półfabrykatów, mocowań oraz cech technologicznych. Odnośnie definiowania półfabrykatu występuje kilka metod odpowiedzialnych za jego utworzenie: Przygotówka – dodanie wcześniej zamodelowanego elementu, Przygotówka poprzez odsunięcie – dodanie elementu zbudowanego z siatki trójkątów odsuniętego od geometrii bazowej o określoną wartość, Przygotówka z bryły ograniczającej – dodanie elementu w postaci kostki ograniczającej z uwzględnieniem naddatków w poszczególnych osiach, Przygotówka z wyciągnięcia – dodanie elementu wyciągniętego ze zdefiniowanego profilu.

Machining 3D - przygotowanie obróbki

Strategie obróbkowe

Strategie obróbkowe zostały podzielone na obróbkę zgrubną (Zgrubna, Zgrubna hybrydowa, Zgrubna adaptacyjna, Zgrubna hybrydowa żeber), półwykończeniową / wykończeniową (Wierszowanie, Spiralna/Promieniowa, Przejściowa, Rzutowanie, W stałym Z, W stałym Z evolution, W stałym Z hybrydowa, Płaszczyzn, Przeskok 3D, Powierzchni) oraz resztkową (Resztkowa wierszowaniem, Resztkowa w stałym Z, Resztkowa, Ołówkowa). Po zatwierdzeniu wyboru strategii program przekieruje użytkownika do definicji narzędzia. Może ono zostać wybrane z dostępnego magazynu narzędzi lub zdefiniowane jako nowe narzędzie o określonych parametrach. Identyczna sytuacja ma miejsce przy wyborze oprawki, gdzie występuje możliwość zdefiniowania nowej lub wyboru już istniejącej z magazynu.

Machining 3D - strategie obróbkowe

Obszar definiowania parametrów strategii obróbkowej ma postać jednolitego okna dialogowego. Złożone jest ono z trzech podstawowych pól opisujących zarządzanie obszarem obróbki, charakterystyczne parametry danej obróbki oraz parametry dojazdów i odjazdów.

Machining 3D - strategie obróbkowe VISI

Machining 3D z VISI

Analiza toru narzędzia

Ścieżka narzędzia może zostać przesymulowana z pozycji analizy toru narzędzia. Jest to symulacja nieuwzględniająca ubytku materiału. Ma na celu wizualne przedstawienie przebiegu ścieżek narzędzia (ruchów roboczych, dojazdów, przejazdów czy odjazdów). Analizą toru narzędzia można przycinać ścieżki wyznaczonym profilem lub między wybranymi punktami. Istnieje również możliwość zmiany wartości posuwu narzędzia na danym torze w określonym wybranymi punktami przedziale. Można przefiltrować wyświetlanie ścieżek pod względem charakterystyki toru: liniowy, kołowy czy helisowy. To tylko niektóre z opcji analizy toru narzędzia.

Machining 3D - Analiza toru narzędzia

Symulacja kinematyczna 

Zaprogramowane ruchy narzędzia mogą zostać przesymulowane, a ewentualne kolizje wyeliminowane dzięki pełnej symulacji kinematycznej.

Machining 3D - Symulacja kinematyczna

VISI Machining 3D pozwoli na kompleksową obróbkę złożonych elementów z użyciem zaawansowanych strategii obróbkowych. Do głównych cech charakterystycznych modułu należą:

 • możliwość pracy na ścianach, powierzchniach, bryłach czy siatkach STL,
 • wskazywanie ścian do obróbki za pomocą kolorów,
 • definicja półfabrykatu przyrostowego międzyoperacyjnego,
 • przypisanie uchwytu do przeszkody,
 • możliwość pracy w programie z równoległym przeliczaniem ścieżek,
 • dostępna opcja zapisu operacji jako szablonu,
 • edycja torów narzędzia (zmiana posuwów pomiędzy wybranymi punktami ścieżki, przycinanie wygenerowanej ścieżki profilem, przycinanie wygenerowanej ścieżki pomiędzy wybranymi punktami, wygładzanie ścieżki).

Z kolei każda dostępna strategia obróbkowa charakteryzuje się własnymi konkretnymi parametrami obróbkowymi. Do wybranych z nich zalicza się:

 • wydłużenie listy ścian o określoną wartość podczas pracy na ścianach,
 • wydłużenie ścieżki w przypadku pracy na bryłach,
 • zastosowanie odległości bezpiecznej pomiędzy oprawką a obrabianym materiałem,
 • przemieszczanie się narzędzia po głębokościach lub po poziomach,
 • przejście do kolejnej głębokości skrawania po spirali 3D,
 • ścieżki adaptacyjne (trochoidalne),
 • wejście narzędzia w wywierconym otworze,
 • zarządzanie pochyłościami dla złożonych powierzchni swobodnych,
 • obróbka resztkowa narzędziem o mniejszej średnicy, gdzie odniesieniem może być półfabrykat międzyoperacyjny, poprzednia operacja lub poprzednia średnica (promień) narzędzia.

 

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo pobierając dokumentację.


Your Details
spinner


Data Protection Please indicate your permission for the storage of your details provided in connection with this form.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę VERASHAPE Tomasz Szymański, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).