VISI Modelling ImageVISI ModelowanieVISI Modelling ImageVISI ModelowanieVISI Modelling ImageVISI ModelowanieVISI Modelowanie

PDFVISI Modelowanie

VISI Modelowanie – Solidne oprogramowanie do modelowania powierzchniowego i bryłowego

VISI Modelowanie stanowi podstawę wszystkich modułów systemu. Stanowi solidny i wydajny system modelowania bryłowego i powierzchniowego, oparty na standardowym jądrze Parasolid®. W połączeniu z technologią powierzchni Vero, analizą modelu i projektowaniem 2D, VISI Modelling oferuje pełną elastyczność w zakresie konstruowania, edycji oraz naprawy najbardziej złożonych obiektów 3D.

 

Zapytaj o ofertę VISI

 

VISI Modelowanie - Funkcje w skrócie:

  • Łatwy, intuicyjny interfejs

  • Oparty na jądrze Parasolid ®

  • Połączone modelowanie szkieletowe, bryłowe i powierzchniowe

  • Operacje logiczne na bryłach i powierzchniach

  • Analiza i naprawa powierzchni, brył

  • Szybki rendering i mapowanie tekstur

  • Automatyczne tworzenie listy materiałowej

  • Automatyczne detalowanie narzędzia (formy, przyrządy)

  • Zaawansowane modelowanie odkształceń


Szeroki zakres interfejsów CAD. VISI może współpracować bezpośrednio z plikami Parasolid, IGES, STEP, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, ACIS, DXF, DWG, JT Open, STL i VDA. Poprzez specjalne translatory współpracuje z plikami CATIA v5 i v6 ( wczytywanie i zapis), Creo, UG-NX. Możliwość pomijania uszkodzonych elementów podczas procesu importowania daje możliwość zarządzania najbardziej niespójnymi danymi oraz łatwej pracy z bardzo dużymi plikami.

Modelowanie hybrydowe. VISI daje nieograniczoną możliwość pracy z obiektami powierzchniowymi, bryłowymi i szkieletowymi oraz kombinację wszystkich trzech, bez żadnych ograniczeń. Modelowanie bryłowe jest podstawowym sposobem projektowania, choć często ograniczone jest do geometrii pryzmatycznej lub podstawowej. Polecenia modelowania bryłowego obejmują operacje logiczne, takie jak: dodawanie, odejmowanie, część wspólna, wyciąganie, obrót, wydrążenie, cięcie, tworzenie gniazda. Modelowanie powierzchniowe zawiera odrębny zestaw narzędzi i technik dla tworzenia geometrii powierzchni swobodnych. Funkcje modelowania powierzchniowego obejmują tworzenie powierzchni: prostokreślnej, N-bocznej, rurowej, z zamkniętego obszaru, stycznej, przeciąganej, automatycznej, trasowanej i innych Polecenia te połączone są z możliwością zaawansowanej edycji powierzchni, co umożliwia naprawę importowanej geometrii i projektowanie najbardziej złożonych modeli 3D.

Zaawansowane modelowanie – odkształcenia. Zaawansowanie modelowanie przynosi korzyści wszystkim użytkownikom, w każdym sektorze przemysłu. Funkcje modelowania dają możliwość deformowania geometrii modelu, jednocześnie zachowując integralność oraz krzywiznę, aż do warunku ciągłości G4 – co jest szczególnie ważne dla detali o wysokim połysku ( czarne, białe, chromowane) lub do detali, które muszą spełnić wymagania aerodynamiczne. Edycja modelu obejmuje gięcie, skręcanie, rozciąganie oraz deformację pozwalającą użytkownikowi CAD zdefiniować początkowe i końcowe warunki geometryczne w celu przeprowadzenia zmian kształtu. Praktyczne zastosowanie umożliwia analizę efektu odsprężynowania blach, naprawianie geometrii i zmian w projekcie elementów detali z tworzyw.

Symulacja kinematyczna. Opcje kinematyczne dają możliwość tworzenia więzów dla symulacji ruchu kół zębatych, zębatek, sprężyn oraz prowadnic. Narzędzia symulacji ruchu pozwalają użytkownikowi na zdefiniowanie ram czasowych, które kontrolują cyklami początku i końca dla różnych grup elementów. Fizyczna interakcja geometrii modelu może być wykryta ( kolizje ) , a wynik działania skomplikowanego mechanizmu sprawdzony. Jest to idealny sposób kontroli kolizji suwaków, krzywek oraz wypychaczy podczas projektowania form wtryskowych.

Edycja i naprawa powierzchni. Szczeliny pomiędzy powierzchniami importowanych modeli mogą być automatycznie naprawione, co zapobiega czasochłonnemu procesowi zaklejania ich małymi płatami powierzchni. W miejscach gdzie powierzchnie są uszkodzone lub ich brakuje, VISI automatycznie tworzy krzywe krawędziowe, co przy użyciu wszechstronnego zestawu funkcji tworzenia powierzchni znacznie ułatwia te działania. By być pewnym, że nowe powierzchnie mieszczą się w granicach tolerancji, można porównywać nowe i stare w celu sprawdzenia minimalnego i maksymalnego odchylenia krzywizny. Zamknięcie modelu powierzchniowego do bryły eliminuje problemy w późniejszym procesie projektowania i przynosi natychmiastowe korzyści modelowania bryłowego. Możliwość płynnego przełączania się pomiędzy modelowaniem bryłowym, a powierzchniowym daje użytkownikowi nieograniczoną swobodę, pracy na skomplikowanych plikach CAD.

Zaokrąglanie. Zaokrąglenia stałym, zmiennym promieniem, pierścieniowe, hiperboliczne i eliptyczne mogą być wykonane bezpośrednio na modelu bryłowym i powierzchniowym. Zaokrąglenia mogą być wykonane wzdłuż krawędzi stycznych na całym detalu. W przypadku złożonych warunków zaokrąglenia lub podczas pracy na niespójnym modelu, zaokrąglenia mogą zostać wykonane jako nieprzycięte powierzchnie, co daje większą elastyczność. Przycinanie może zostać przeprowadzone wykorzystując geometrię krawędzi, krzywe szkieletowe lub istniejące ściany.

Rozpoznawanie zmian w projekcie

Pełny zakres krzywych 3D i krzywych linii podziału. System daje możliwość stworzenia krzywych 3D, w tym krzywych parametrycznych, linie przekroju, spirale, elipsę, hiperbole, parabole, hipocykloidę oraz wiele innych krzywych mechanicznych. Zaawansowana edycja krzywej umożliwia: wymuszenie styczności i ciągłości między krzywymi , przenoszenie punktów kontrolnych oraz łączenie lub wydłużanie krzywych. Edycja krzywych łączonych daje możliwość użycia wielu kombinacji poleceń w celu utworzenia dokładnej krzywej wykorzystywanej do konstruowania, przycinania lub obróbki powierzchni.

Prostota użytkowania. Przejrzyste rozwijalne menu oraz ikony poleceń wraz z kontekstową pomocą umożliwiają szybki i łatwy start pracy w środowisku VISI. Dynamiczne funkcje obracania, powiększania i przesuwania obrazu na ekranie, wraz z konfigurowalnymi klawiszami funkcyjnymi i przyciskami myszy przyspieszają działanie w programie. Nieograniczone odwoływanie i przywracanie operacji z możliwością definiowania zakładek, dają użytkownikowi możliwość swobodnego poruszania się w przód i wstecz podczas całego procesu projektowania. Praca z wieloma warstwami i układami współrzędnych, wraz z zdefiniowanymi przez użytkownika paletami kolorów i stylami linii ułatwia przeglądanie, tworzenie i pracę z bardzo złożonymi projektami. Wszystkie informacje przechowywane są w jednym pliku, co daje łatwy dostęp do danych oraz skutkuje zmniejszeniem jego wielkości. Zarządzanie z jednej sesji wszystkimi dostępnymi funkcjami, zapewnia bardzo dużą elastyczność. Super szybkie renderowanie, mapowanie tekstur i dynamiczne przekroje ułatwiają przeglądanie plików CAD oraz dużych złożeń.

Automatyczne generowanie rysunków 2D. Szczegółowe rysunki 2D mogą zostać wygenerowane bezpośrednio z modelu 3D w postaci widoków, przekroi 2D, wyrwań oraz widoków izometrycznych. Wymiarowanie wraz z typami otworów i tabelą pozycji może być realizowane automatycznie lub ręcznie. Szczegóły mogą być utworzone z dowolnego elementu złożenia i wyświetlane w postaci renderowanych brył 3D i rysunków płaskich 2D. Wstawiane elementy katalogowe modelu 3D posiadają odpowiednią reprezentację, zarówno w widoku jak i przekroju. Zmiany w modelu 3D spowodują automatyczną modyfikacje widoków 2D wraz z każdym połączonym wymiarem. Tabela pozycji listy części oraz ich odpowiednie odnośniki mogą być dodane do rysunku za pomocą komend zarządzania złożeniami.

Moduły produkcyjne. Wszystkie aplikacje VISI działają w jednym, łatwym w użyciu środowisku z opartymi na wiedzy praktycznej modułami do projektowania narzędzi postępowych oraz form wtryskowych. Po zakończeniu projektowania narzędzia lub formy technologia obróbki płyt może być zrealizowana przy pomocy funkcji automatycznego rozpoznawania cech technologicznych; wiercone otwory i kieszenie są automatycznie wykrywane wraz z doborem odpowiednich cykli wiercenia i frezowania 2D. Dla kształtów 3D, gniazd i rdzeni form oraz matryc i stempli przyrządów wielotaktowych, VISI Machining utworzy bezpośrednio ścieżki narzędzi według strategii konwencjonalnych, HSM oraz 5 - osiowych na modelu. Zarządzanie modelem w tym samym środowisku, przez cały projekt, od zaprojektowania detalu do jego wytworzenia, gwarantuje spójność danych i wysoką sprawność całego procesu. Skomplikowane otwory matryc i odpowiednie stemple mogą być wykonane dzięki integracji z modułem PEPS – WireEDM.

 

Zapytaj o ofertę VISI