VISI Modelowanie - Pobierz dokumentacje

Dokumentacja techniczna omawia szczegółowe zagadnienia odnośnie modelowania bryłowego, powierzchniowego i hybrydowego. Zaznajomienie się z dokumentacją umożliwi użytkownikowi  bardziej wydajne projektowanie dzięki zaawansowanemu narzędziu jakim jest VISI Modelowanie. 

VISI Modelowanie pozwala na szybkie i zaawansowane modelowanie bryłowe oraz powierzchniowe oparte na jądrze graficznym Parasolid. Funkcjonalności modelowania w połączeniu z technologią powierzchniowej analizy kształtu i zaawansowanego szkicowania 2D pozwalają na elastyczność budowy, edycję lub naprawę najbardziej złożonych projektów 3D.
 
Moduł CAD oprogramowania VISI zawiera w sobie szereg poleceń do tworzenia powierzchni łącznie z powierzchnią tworzoną automatycznie Auto Constrained Surface. Dokumentacja zawiera opis wszystkich dostępnych poleceń zarówno 
z menu głównego, jak i z menu bocznego odnoszących się do edycji już utworzonych elementów, tworzenia zarysu, modelowania powierzchniowego, tworzenia siatki trójkątów, wykorzystania operacji Boole’a oraz zaawansowanego modelowania wykorzystującego deformacje.
 
Dokumentacja zawiera szczegółowy przykład szkicowania 2D przeprowadzający użytkownika przez cały proces wykonania rysunku płaskiego.
 
Wykonanie modelu 3D opisuje w sposób szczegółowy ostatni rozdział dokumentacji. Przykład zawiera opis modelowania elementu z użyciem części standardowych oraz etap generowania dokumentacji płaskiej z modelu trójwymiarowego.
 
    
 
Dokumentacja VISI Modelowanie została stworzona dla Państwa potrzeb w celu umożliwienia bardziej wydajnego korzystania z oprogramowania VISI.
 

Prosimy wypełnić formularz, aby uzyskać dostęp do Dokumentacji VISI Modelowanie


Your Details
spinner


Data Protection Please indicate your permission for the storage of your details provided in connection with this form.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę VERASHAPE Tomasz Szymański, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).