VISI Mould - Pobierz dokumentację

Dokumentacja techniczna VISI Mould została sporządzona w celu przedstawienia funkcjonalności modułu konstrukcyjnego oprogramowania VISI. Zawiera on pakiet rozwiązań projektowych opartych na automatyzacji działań prowadzących użytkownika przez proces konstrukcji formy wtryskowej.

Wykorzystując wkładki matrycową i stemplową zaprojektowane w module VISI Analiza, konstruktor buduje formę wtryskową poprzez zdefiniowanie zestawu płyt i części standardowych, w czym posłuży mu funkcja Zestawy (Mould Tool).

Zależnie od konstrukcji, formy są projektowane z jednolitymi płytami matrycowymi i stemplowymi lub z wykorzystaniem wkładek formujących. W drugim przypadku należy zdefiniować gniazda pod wkładki formujące, do czego wykorzystujemy polecenie Gniazda w płytach (Insert Cavities Management).

Innym niezbędnym poleceniem dostępnym w module Mould oprogramowania VISI opisanym w dokumentacji jest Chłodzenie (Cooling). Kanały chłodzące definiuje się bezpośrednio poprzez wskazanie punktów ich początku i końca lub pośrednio, poprzez wcześniej naszkicowane odcinki. Wbudowane biblioteki części standardowych pozwolą konstruktorowi na zaprojektowanie całkowitego układu chłodzenia, który możemy wyeksportować do modułu Symulacja wtrysku (VISI Flow).

Dokumentacja opisuje również definiowanie układu wtryskowego za pomocą komendy Kanały wtryskowe (Gates – Runners). System VISI zawiera wbudowane narzędzie do definiowania kompletnych kanałów o dostosowanych kształtach i wymiarach zarówno wtryskowych, doprowadzających jak i przewężek.

Kiedy cała forma została już zaprojektowana istotnym elementem jest sprawdzenie czy poszczególne bryły nie przecinają się ze sobą. Kontroli dokonamy przy użyciu polecenia Sprawdzanie kolizji (Check interference). Funkcjonalność ta odnosi się również do kanałów chłodzących czy otworów pod elementy standardowe.

Forma wtryskowa jest złożonym narzędziem zawierającym zestaw płyt czy szereg elementów standardowych. Dzięki wbudowanym bibliotekom standardowych części system odczytuje poszczególne elementy i definiuje dla nich automatyczną listę materiałową (Parts list) bez konieczności ręcznego uzupełniania danych.

Wygenerowaną tabelę wstawiamy do rysunku złożeniowego lub dołączamy do projektu jako oddzielny dokument.

Dokumentacja Mould została wykonana, aby umożliwić użytkownikom wydajniejsze korzystanie z oprogramowania VISI.

 

Prosimy wypełnić formularz, aby uzyskać dostęp do Dokumentacji VISI Mould


Your Details
spinner


Data Protection Please indicate your permission for the storage of your details provided in connection with this form.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę VERASHAPE Tomasz Szymański, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).