Visi - skrócenie czasu obróbki w firmie Formenbau Kellermann

wdrożenie visi formy wtryskowe i narzędzia postępowe

PDF

„Dzięki opcji rozpoznawania cech tworzymy niemal automatycznie programy 2- i 3-osiowe dla geometrii podstawowej takiej jak otwory wiercone czy frezowane. Daje to nam oszczędność czasu programowania i zmniejsza możliwość popełnienia błędu przy pozycjonowaniu.”

(S. Kellermann)
 

visi wdrożenie - obróbka form i tłoczników

W produkcji narzędzi konieczna jest elastyczność, bowiem presja cen,
konkurencja krajów szybko rozwijających się i trend do coraz krótszych
terminów realizacji projektów stanowią wyzwania zmuszające branżę do rozważenia od nowa klasycznych form produkcji jednostkowej. Dlatego Formenbau Kellermann stawia na automatyzację procesów. W tym kontekście w zakładzie w Postbauer-Heng palety i systemy mocowań „na punkt zerowy” należą do wyposażenia podstawowego tak samo, jak zintegrowana struktura CAD/CAM, począwszy od konstrukcji poprzez programowanie NC aż po centra frezarskie.
 
W firmie Kellermann zintegrowanie danych CAD/CAM zabezpiecza oprogramowanie VISI. Zawiera ono moduły konstrukcyjne, programowania NC oraz do zastosowań specjalnych przy produkcji
narzędzi postępowych i form. Moduły VISI można zestawiać i rozszerzać
odpowiednio do potrzeb. Do dyspozycji są interfejsy formatów takich jak Catia, NX, Pro/E, Step oraz SAT. System wyróżnia się tym, że w bardzo krótkim czasie może obliczyć ścieżki narzędzi dla symultanicznego frezowania 5-osiowego. Automatyzacja rozpoczyna się w firmie Kellermann na etapie konstruowania. Dlatego inżynierowie dokonali tam standaryzacji większości tych stref narzędzia, które nie mają bezpośredniego udziału w procesie formowania. Takie części składowe jak płyty czy prowadnice są całkowicie zestandaryzowane.
 
Kellermann skoncentrował się na ograniczeniu wielkości form do
dwóch, trzech wariantów. Ponadto w przedsiębiorstwie istnieją wewnętrzne normy konstrukcji i specjalny katalog części
znormalizowanych. 
 
W 2004 r. firma wyposażyła dział NC w oprogramowanie VISI. Inżynierowie pracujący w Postbauer-Heng postawili więc również w zakresie CAM w całości na VISI. W wyniku dokonanego we wrześniu 2009r. przejścia na wersję VISI 17, Kellermann dysponuje modułem CAM rozpoznawania właściwości modelu. Funkcję tę przejmuje w oprogramowaniu VISI moduł Technologia-Compass.
 

„Rozpoznawanie właściwości przez Compass uważamy za centralną część składową naszej strategii automatyzacji. W ten sposób tworzymy niemal automatycznie programy 2- i 2,5-osiowe dla geometrii podstawowej takie jak otwory wiercone czy frezowane, które występują dość często także w budowie narzędzi. Ograniczamy w ten sposób ilość programowania i zmniejszamy możliwość popełnienia błędu w pozycjonowaniu”
(S. Kellermann)
 
Technologia Compass analizuje cechy przedmiotu obrabianego bezpośrednio na modelu CAD 3D. Konstruktor może już
w toku konstrukcji narzędzia przydzielić wszystkie cechy potrzebne do wykonania otworów, gniazd itp. Dla obu pracowników,
którzy w Postbauer-Heng odpowiadają za programy do frezowania na maszynach do obróbki 5-osiowej, zastosowanie modułu
Compass dało duże oszczędności czasu.
 
Do programowania NC wystarczają w zasadzie trzy kroki:
- rozpoznanie cech,
- zastosowanie modułu Compass,
- kontrola utworzonego programu.
 
Żeby to jednak mogło funkcjonować, konieczne było wcześniejsze stworzenie specyficznego dla przedsiębiorstwa zbioru norm dotyczących obróbki poszczególnych cech. Wprowadzenie funkcji rozpoznawania geometrii przebiegło poza tym szybko i sprawnie dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez Mecadat w firmie. Przy pomocy modułu Visi do automatycznej translacji, który jest także zainstalowany w firmie Kellermann, można konwertować programy NC utworzone dla 3 osi na programy do
obróbki symultanicznej w 5 osiach. W ten sposób producent form wtryskowych zmniejsza koszty programowania. Wynikiem jest lepsza jakość powierzchni, uzyskiwana dzięki krótszym ścieżkom narzędzia wywołującym mniejsze wibracje. Taką metodę można zastosować dla większości geometrii. Produkcja jednostkowa o zautomatyzowanych i znormalizowanych przebiegach wymaga łatwo dostępnych informacji. Do akcji wkracza tu moduł biblioteki narzędzi, oferowany począwszy od wersji 16 posiadający właściwie funkcje znane jedynie z poważnych systemów zarządzania narzędziami.
 
formy wtryskowe     visi formy i tłoczniki
Elektrody grafitowe: Biblioteka narzędzi Visi udostępnia wszystkie informacje dotyczące narzędzia skrawającego. Wydruk
na maszynie Mikron-HSC, na której frezowane są elektrody grafitowe.
 
Sporządzono dla przykładu kilka baz danych, których treści udostępnione są wszystkim użytkownikom wewnątrz zakładowej sieci i które zawierają ważne informacje o uchwytach narzędzi, przedłużaczach, tulejach zaciskowych, narzędziach skrawających wraz z ich montażem i warunkami skrawania. Mimo, że w firmie Kellermann znajdują się trzy stoły obrotowe, każdy o możliwości obciążenia do jednej tony, to przedsiębiorstwo osiąga aktualnie bardzo dużą dokładność pozycjonowania. Ponieważ czas pracy wrzeciona i czas przezbrojenia nie są ze sobą czasowo sprzężone, palety i inteligentne systemy mocowania zapewniają wysoki stopień wykorzystania maszyn. W wyniku sekwencyjnego działania programów ulega ponadto wydłużeniu czas pracy obrabiarek bez udziału operatora podczas weekendu.
 
Równie pozytywnym faktem jest zwiększenie elastyczności palet i systemów mocowań „na punkt zerowy”. Umożliwia to w każdej chwili przerwanie bieżącej obróbki bez utraty punktu zerowego. Na przykład w przypadku pilnych napraw podobnie jak w przypadku tuszowanych powierzchni wymagających szybkiego dofrezowania.
 
Dzięki konstrukcji narzędzi na bazie standardów, zintegrowanej strukturze danych CAD/CAM, szybszemu programowaniu NC i większej elastyczności podczas obróbki frezem czas trwania cyklu uległ w firmie Kellermann skróceniu do 20 procent.

 

Poprzedni | Następny