praca z VISI symulacja z VISI zarząd firmy komponenty metalowe formy wtryskowe tłoczniki

VISI w firmie Pauli Metall

Nowatorskie rozwiązania programowe odsłaniają nowe obszary optymalizacji procesów projektowania i wytwarzania.

Przedsiębiorstwo Franz Pauli Gmbh & Co. KG już od 1956 roku wytwarza elementy metalowe i z tworzyw sztucznych. Są to okucia meblowe, konstrukcje samochodowych dachów przesuwnych, elementy maszyn fitness i wiele innych.

Ta niemiecka firma opiera swoje procesy produkcyjne na skrawaniu, tłoczeniu i formowaniu. Bogaty park maszynowy Pauli Metall obejmuje m.in. frezarki, tokarki, wykrawarki laserowe, giętarki, spawarki a także prasy hydrauliczne o nacisku aż do 6000 kN. Wszystko to w połączeniu z doświadczoną kadrą inżynierską i własnym „know-how” pozwala producentowi odnosić szereg rynkowych sukcesów.

Sukces dzięki współpracy

Jak zaznacza Dyrektor Zarządzający Franz-Bernd Pauli, największym atutem jego firmy jest ścisła współpraca z klientami na każdym etapie zleconej produkcji. Pozwala to nam bieżąco konfrontować stawiane wymagania z „dobrymi praktykami”, opracowanymi przez ekspertów, rezultatem czego jest sprawne wytwarzanie komponentów przy minimalnych kosztach.

Aktywna współpraca pomiędzy zleceniodawcą, konstruktorami i poszczególnymi komórkami zaangażowanymi w procesy produkcyjne wymaga elastycznego oprogramowania, które pozwala bezproblemowo ingerować w strukturę projektu na każdym etapie.

Jak podkreśla Franz Pauli, wdrożenie VISI stanowiło dla jego firmy milowy krok naprzód. Ten intuicyjny w obsłudze, dostarczany przez Vero Software system CAD/CAM oferuje wszystko to, czego potrzeba do projektowania, analizy i obróbki form oraz tłoczników. Obecnie biuro projektowe firmy Pauli Metall dysponuje trzema stacjami roboczymi CAD i jedną stacją CAD/CAM do programowania maszyn CNC:

„Zautomatyzowane funkcje i algorytmy VISI wspierają mnie jako projektanta przy opracowywaniu nawet najbardziej skomplikowanych elementów.” - Franz Pauli

VISI wspomaga firmę Pauli Metall już na etapie ofertowania. Pozwala sprawnie zaimportować dostarczony przez klienta w natywnym formacie model 3D CAD, sprawdzić wymiary, zaproponować technologię wytwarzania, a w rezultacie - dokonać kalkulacji kosztów materiałów i narzędzi.

Wirtualne testowanie

System VISI umożliwia również testowanie różnych procesów w celu wybrania optymalnego dla danej konstrukcji:

„Mogę wygenerować graficzną animację procesu formowania. Ułatwia mi to analizę rozchodzenia się materiału, uwydatnia obszary pofałdowania i pocienienia, a także wyznacza wszelkie punkty pęknięcia.”

Oliver Fischer, Dyrektor Techniczny podkreśla natomiast:

VISI jest łatwy w obsłudze - to jego wielka siła”.

VISI to rozwiązanie kompleksowe. To szereg zintegrowanych narzędzi, pozwalających na projektowanie, prowadzenie symulacji, porównywanie procesów i programowanie maszyn CNC. System gwarantuje spójność danych i pozwala na unikanie błędów związanych z transferem modelu 3D CAD do dedykowanych, wąsko specjalizowanych programów.

VISI pozwala na bezproblemowe wprowadzanie modyfikacji w projekcie. Ponadto, korzystając z technologii Compass, program automatycznie identyfikuje cechy geometrii, jak otwory, krawędzie czy kieszenie, a następnie proponuje optymalne strategie obróbki.

Oprogramowanie VISI pozwala firmie Franz Pauli Gmbh & Co. KG odważnie zdobywać nowe rynki.

Osiągnięte korzyści

  • Jedno, zintegrowane rozwiązanie do projektowania i programowania maszyn sterowanych numerycznie.
  • Automatyczna identyfikacja obszarów pofałdowania, pocienienia i pękania elementów podczas symulacji procesów kształtowania.
  • Gwarancja spójności danych CAD/CAM.
  • Intuicyjna obsługa systemu.

Więcej o firmie: www.pauli-ense.de

 

Poprzedni | Następny