Opis grafiki Opis grafiki Opis grafiki Opis grafiki

VISI w Upstate Simulations

Inżynierowie branży produkcyjnej doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż lepiej jest zapobiegać nietrafionym decyzjom projektowym, niż ponosić ich koszty. Idea ta przyświeca również amerykańskiemu przedsiębiorstwu specjalizującemu się w symulacjach inżynierskich.

Zlokalizowana w Canastota (NY) firma Upstate Simulations specjalizuje się w projektowaniu i analizie form wtryskowych z wykorzystaniem VISI Flow.

Jak Twierdzi Rich Bryan - właściciel, głównym celem działalności jest zagwarantowanie, że wytwarzane oprogramowanie pozwoli na bezproblemową produkcję elementów o zakładanych parametrach:

„Wiele firm, dążąc do szybkiego uruchomienia produkcji, dostarcza na rynek narzędzia nie przetestowane w dostatecznym stopniu. W rezultacie pojawiają się problemy, produkcja się wydłuża, a koszty wzrastają. Gruntowna symulacja procesu formowania pozwala zbudować formy, z którymi nie będzie na linii produkcyjnej żadnych problemów.”

Spektrum wzajemnych zależności

Projektanci i producenci nie zawsze w pełni kontrolują szereg zmiennych, które wpływają na wydajność formy, a w rezultacie – na jakość produktu końcowego:

„Od projektu do produktu mija zazwyczaj 10 miesięcy. Gdy problem ujawni się już na etapie produkcji, możesz stracić wiele tygodni, a wtedy utkniesz. Modyfikacja formy może kosztować dziesiątki tysięcy dolarów, nie wspominając już o koszcie pobierania próbek i konieczności wielokrotnego dostosowywania zmiennych hali produkcyjnej. Tu nie wystarczy tylko dokładne stosowanie sprawdzonych reguł konstruowania. Wielce prawdopodobne jest, że symulacje przepływu tworzywa sztucznego pozwoliłyby zidentyfikować i zniwelować przyczyny problemu już na wczesnych etapach projektowania.”

Materiał, jego kurczliwość, przewodność cieplna i trwałość to tylko niektóre ze zmiennych, jakie projektanci muszą uwzględniać. Ponadto, wraz z rozwojem materiałoznawstwa, sprzętu i oprogramowania, jak również ze wzrostem oczekiwań rynkowych, formy stają się coraz bardziej skomplikowane.

Do sprawnego identyfikowania wszelkich ognisk potencjalnych problemów inżynierowie Upstate Simulations stosują system VISI od Vero Software. Narzędzia analityczne VISI Flow pomagają wykrywać wszelkie nieestetyczne linie łączenia, pułapki powietrzne, czy obszary lokalnych zapadnięć. Pozwala to szybko i tanio podjąć działania naprawcze:

VISI zapewnia nam chirurgiczną precyzję. Oprogramowanie wspiera nas na każdym etapie projektowania. Pozwala dobrać takie parametry procesu wytwarzania, które będą optymalne w odniesieniu do oczekiwań jakościowych wobec produktu.” - Rich Bryan

Efekty przed produkcją

VISI pozwala na dogłębną analizę, która obejmuje zachowanie każdego elementu w określonych warunkach. Przykładowo, badania reologiczne umożliwiają ustalenie optymalnej szybkości przepływu dla żywicy, przy uwzględnieniu lepkości i czasu napełniania poszczególnych obszarów formy.

Jeśli forma ma zbyt mało otworów, uwięzione powietrze utworzy ślady przepaleń:

VISI Flow pozwala nam przewidzieć, w którym miejscu zostanie uwięzione powietrze. Jeśli masz skomplikowany projekt, to istnieje wiele takich obszarów. Dokładna analiza oprzyrządowania na etapie jego projektowania wyeliminuje konieczność powrotu i umieszczania w strukturze formy kolejnych otworów. To oszczędność czasu i pieniędzy” - Rich Bryan

VISI integruje w jednym systemie środowisko komputerowo wspomaganego projektowania CAD z modułami analitycznymi i programującymi obróbkę CAM. Niweluje to konieczność kłopotliwej wymiany i translacji danych pomiędzy różnymi systemami.

Oprogramowanie pozwala nie tylko identyfikować kłopotliwe wady projektowe, ale również sugeruje, jak ulepszać wyroby:

„Mogę uruchomić symulację przepływu w pewnych warunkach formowania, takich jak temperatura czy ciśnienie. Mogę również obejrzeć przebieg całego procesu na przykładzie różnych materiałów. Każda forma jest wyjątkowa i wyprodukowana tak, aby spełnić wszystkie wymagania jakościowe odnośnie produktu. Oparte o rzeczywiste warunki produkcyjne symulacje VISI biorą pod uwagę każdy czynnik” - Rich Bryan

Symulację procesu wypełniania VISI przedstawia w formie wizualizacji:

„Jeśli coś zmienię, mogę natychmiast obserwować reakcję układu i na bieżąco korygować inne parametry. To prosty i tani sposób udoskonalania narzędzia formującego.”

Według potrzeb

Faza kształtowania obrazuje projektantowi końcowy produkt - efekt procesu napełniania, stygnięcia i krzepnięcia surowca termoplastycznego. Analiza termiczna uwzględnia natomiast wszelkie możliwe czynniki związane z wymianą ciepła pomiędzy tworzywem, formą i czynnikiem chłodzącym.

Upstate Simulations przeprowadza analizę form dla szerokiego grona odbiorców. Dlatego też Bryan szczególnie wysoko sobie ceni konfigurowalność VISI:

VISI pozwala prowadzić symulacje na różnych poziomach. Umożliwia określenie stopnia szczegółowości symulacji tak, aby proces był zrozumiały nie tylko dla konstruktora, ale również dla klienta czy dostawcy komponentów. Dodatkowo wszystkie wyniki VISI generuje w przejrzystym raporcie, który pokazujemy klientowi.”

Bryan wybrał VISI Flow nie tylko ze względu na szeroki zakres funkcjonalności, ale także pełne wsparcie, obszerne biblioteki a także łatwość użytkowania:

„Profesjonalne Wsparcie techniczne daje nam pewność, że wszelkie problemy z systemem zostaną sprawnie rozwiązane w ciągu 24 godzin” - Rich Bryan

Osiągnięte korzyści

  • Sprawna identyfikacja potencjalnych problemów już na wczesnych etapach projektowania.
  • Różne poziomy symulacji, dostosowane do odbiorcy.
  • Uwzględnianie wszystkich zmiennych, mających wpływ na przebieg procesu wytwarzania.
  • Łatwość w udoskonalaniu projektowanych form i tłoczników.

Więcej o firmie: www.upstatesimulations.com

 

Poprzedni | Następny