VISI Machining 2D ImageVISI Machining 2D ImageVISI Machining 2D Image

PDFVISI Obróbka 2D

Zaawansowane rozwiązania oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu

VISI Obróbka 2D stanowi praktyczne, intuicyjne i proste rozwiązanie do programowania CNC, w tym 4 i 5 osi indeksowanej. Oparta na wiedzy opcja rozpoznawania automatycznego wyboru funkcji bezpośrednio z geometrii bryły umożliwia tworzenie niezawodnych ścieżek frezowania i wierceni

 

Zapytaj o ofertę VISI

 

VISI Obróbka 2D - Funkcje w skrócie:

 • Rozbudowany interfejs CAD

 • Obszerna biblioteka narzędzi

 • Obrobka kieszeniowa i operacje frezowania 

 • Wielopoziomowe zagnieżdżenie kieszeni

 • Pełny zakres cykli wiercenia

 • Optymalizacja ścieżki narzędzia

 • Zarzadzanie przeszkodą

 • Symulacja kinematyczna

 • Konfigurowalne postprocesory

 • Niezawodny i wydajny kod NC

 • Raporty w HTML i XLS

 

Szeroka gama interfejsów CAD. VISI może bezpośrednio pracować na plikach z Parasolida, IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL oraz VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia że użytkownik może pracować z danymi od niemal każdego dostawcy. Firmy pracujące na złożonych projektach mogą edytować w prosty sposób dane CAD. VISI może pracować bezpośrednio na danych krawędziowych, bryłowych, powierzchniowych i siatce lub kombinacji wszystkich czterech, dostarczając użytkownikowi narzędzia do pracy na dowolnym modelu CAD lub do szybkiego konstruowania z informacji rysunków do gotowej obróbki 2D.

Proste programowanie i kompleksowe narzędzia do zarządzania. Intuicyjny menager operacji ma prostą strukturę drzewa, operacji obróbki i wyboru narzędzi wyświetlane są z obszernej biblioteki narzędzi.  Wysoce graficzny interfejs prowadzi użytkownika przez parametry obróbki, warunki cięcia i uchwyty dla wybranego narzędzia.

Pełny zakres cykli wiercenia. Wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie, frezowanie śrubowe, frezowanie gwintu i cykle wiercenia daje użytkownikowi szeroki wybór możliwości wykonania różnych typów otworów. Dobór średnicy i głębokości bezpośrednio z modelu ułatwia wprowadzanie parametrów wiercenia i możliwość eliminowania błędów . Optymalizacja ruchu ścieżki narzędzia zapewnia najkrótszą odległość do ruchu narzędzia i zmniejsza czas cyklu oferując maksymalną wydajność.  

Profile i obróbka powierzchni. Operacja profilowania daje wybór kierunku obróbki, podejścia okrągłego lub bezpośredniego oraz zdolność do cięcia na głębokość z sekwencji ruchów profilowania. Kompensacja promienia maszyny zapewnia praktyczny kod NC dla użytkownika w procesie produkcyjnym. Kiedy frez nie może obrobić wewnętrznego promienia, system automatycznie utworzy resztkową geometrię (zdefiniowaną przez poprzednie narzędzie) i włączy ponownie obróbkę skrawaniem z mniejszym narzędziem. Operacje frezowania czołowego spiralą lub zigzag, z wewnętrzną wyspą gniazda zapewnia wybór metod do wykończenia płaskich powierzchni. Frezowanie kolejnych przejść pozwala frezować profil i rozpocząć od materiału, przechodząc stopniowo do wewnątrz za pomocą parametru stepover.    

Otwarta i zamknięta obróbka kieszeni. VISI pozwala na obróbkę kieszeni metoda spirala i zig-zag z wielu głębokich wysp zagnieżdżenia włączając w to możliwość definiowania kątów zbieżności i promieni bazowych dla obróbki kieszeniowej i konturowej. Indywidualna kontrola dla dolnego i bocznego naddatku narzędzia plus opcje automatycznego frezowania zapewniają optymalną elastyczność do indywidualnych wymagań obróbki. Dla otwartych kieszeni użytkownik może zidentyfikować powierzchnie i frez automatycznie rozpocznie poruszanie się po krawędzi w celu usunięcia resztek z półfabrykatu.

2,5 osie dla prostych form 3D. Obróbka wzdłuż innej krzywej 2D zapewnia programiście możliwość wytwarzania prostych ścieżek 3D bez potrzeby pełnego systemu obróbki 3D lub potrzeby tworzenia modelu 3D. Wewnętrzne i zewnętrzne frezowanie gwintu, spirala frezowania i obróbka dla ostrych krawędzi zapewniają maksymalną elastyczność ścieżki narzędzia.

Zarządzanie przeszkodą i graficzne sprawdzanie ścieżki narzędzia. Poprzez identyfikację uchwytów i opraw, system automatycznie wybiera najkrótszą trasę podczas obróbki skrawaniem. Zarządzanie przeszkoda gwarantuje unikanie kolizji i pomaga zredukować czas cyklu na maszynie poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych ruchów. Graficzna weryfikacja ścieżki narzędzia umożliwia użytkownikowi sprawdzenie pełnego cyklu operacji. Symulacja toru narzedzia pokazuje oczekiwane wykończenie powierzchni, ilość usuniętego materiału w każdym przejściu i sygnalizuje ewentualne kolizje.

Konfiguracja postprocesorów i arkuszy. Dostępna jest obszerna biblioteka postprocesorów pasujących do większości obrabiarek i wszystkie postprocesory są w pełni konfigurowalne do indywidualnych wymagań. Cykle wiercenia, podprogramy do zmniejszenia długości programu, interpolacja kołowa, promień ostrza i korekcja długość narzędzia wszystkie łączą się generując niezawodny kod NC, który jest jednocześnie prosty w obsłudze i zoptymalizowany dla danego przedsiębiorstwa. Konfigurowalne arkusze są automatycznie generowane w formacie HTML lub XLS łącznie z informacją dotyczącą punktu odniesienia, narzędzi, czasu cyklu i limitów cięcia.

Zapytaj o ofertę VISI