VISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D ImageVISI Machining 3D Image

PDFVISI Obróbka 3D

Zaawansowane rozwiązania oprogramowania CAD/CAM dla przemysłu

VISI Obróbka 3D tworzy inteligentne ścieżki dla najbardziej skomplikowanych częściach 3D. Dedykowane technologie HSM i wbudowany algorytm wygładzania tworzą wysoce wydajny kod NC. Inteligentne ścieżki narzędzia zmniejszają czas cyklu na maszynie, zwiększają wydajność i nieprzerwanie produkują wysokiej jakości komponenty.

 

Zapytaj o ofertę VISI

 

VISI Obróbka 3D - Funkcje w skrócie:

 • Rozbudowany interfejs CAD

 • Obszerna biblioteka narzędzi

 • Adaptacyjna technologia obróbki zgrubnej

 • Operacja obróbki resztkowej

 • Połączone strategie wykańczające

 • Strome/Plytkie frezowanie resztek naroży

 • Pełna ochrona narzędzia i uchwytu

 • Optymalizacja ścieżki narzędzia

 • Pełna symulacja kinematyczna

 • Konfigurowalne postprocesory

 • Niezawodny i wydajny kod NC

 

Szeroka gama interfejsów CAD. VISI może bezpośrednio pracować na plikach z Parasolida, IGES, CATIA v4 i v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL i VDA. Szeroka gama interfejsów zapewnia że użytkownik może pracować z danymi od niemal każdego dostawcy. Firmy pracujące na złożonych projektach mogą edytować w prosty sposób dane CAD. VISI może pracować bezpośrednio na danych krawędziowych, bryłowych, powierzchniowych i siatce lub kombinacji wszystkich czterech, dostarczając użytkownikowi narzędzia do pracy na dowolnym modelu CAD lub do szybkiego konstruowania modelu i części gotowej do obróbki, przy pełnym wykorzystaniu mocy powierzchni hybrydowej i modelowania bryłowego.

Intuicyjny interfejs. Prosta struktura ułatwia poruszanie się po operacjach obróbczych. Parametry obróbki dla głębokości skrawania, kroku, kąta pochylenia itp. są wprowadzane przy użyciu interfejsu graficznego. Najczęściej używane wartości mogą być przechowywane jako ustawienia domyślne pozwalające operatorowi na użycie stałej metody obróbki w przedsiębiorstwie.

Obszerna biblioteka z narzędziami, uchwytami, parametrami cięcia i oprzyrządowania. Katalogi narzędzi, uchwytów, adapterów, optymalna głębokość cięcia, korekcja narzędzia wraz z długością moga być wybrane z definiowanych przez użytkownika bibliotek. W przypadku dłuższych cykli obróbkowych VISI będzie śledzić ilość ukończonej obróbki. Gdy określona trwałość narzędzia została osiągnięta system automatycznie zasygnalizuje zmianę, minimalizując ryzyko uszkodzenia obrabianej części, przez zużyte lub pęknięte oprzyrządowanie.

Wiele ścieżek narzędzia obróbki zgrubnej. Połączenie obróbki zgrubnej i różnych metod wprowadzania narzędzia daje operatorowi swobodę w tworzeniu wydajnego kodu NC pasującego do każdego komponentu. W połączeniu z gładkim promieniem naroży i gładkimi przejściami pomiędzy ścieżkami, narzędzie będzie utrzymywać maksymalną prędkość posuwu na obrabiarce i zapobiega spiekaniu freza w narożach. Zmarnowane cięcia zostaną zminimalizowane i niepotrzebne szybkie ruchy zostaną wyeliminowane a frez będzie unikać wbijania się w obszary gdzie istnieje nadmiar materiału, który może doprowadzić do pęknięcia narzędzia.

Obróbka płaskich powierzchni. Na obszarach które są płaskie, VISI automatycznie wykrywa te powierzchnie i dobierane jest odpowiednie narzędzi. Czas obróbki w tych obszarach jest znacznie zmniejszony, a jakość powierzchni będzie znacznie poprawiona dzięki zastosowaniu płaskiego narzędzia.

Spirala/Promień obróbka wykończeniowa. Obie ścieżki narzędzia stanowią idealnie strategie wykończenia okrągłych elementów ponieważ są one oparte na wewnętrznej i zewnętrznej granicy kołowej. Spiralna ścieżka narzędzia ma tylko punkt początkowy i końcowy gwarantując ze narzędzie pozostanie nad częścią eliminując zbędne ruchy lub ostre zmiany kierunku. Promieniowe ścieżki narzedzia umożliwiają połączenia ku gorze, na dół lub zigzag a parametry obróbki zapewnią pełną kontrolę strategi.

Równoległe wykończenie powierzchni. Ścieżki narzędzia jednokierunkowe i zigzak można ustawić pod dowolnym kątem. Limity kąta można ustawić dla stromych i płytkich obszarach eliminując potrzebę skomplikowanych granic geometrycznych. Zoptymalizowaną krzyżową obróbkę można stosować do obszarów stromych ścieżek narzędzia. Ta automatycznie tworzy dodatkowe ścieżki pod kątem 90 stopni do oryginalnej ścieżki, obróbka obszarów tylko w razie konieczności aby uzyskać stałą powierzchnię wykończenia na całej części. Zgrubny tryb w płaszczyźnie równoległej ścieżki narzędzia może być wykorzystany do nieobrobionej części w jednej operacji.

Obróbka resztek. Małe cechy modelu zwykle wymagają obróbki resztek z mniejszym narzędziem aby całkowicie obrobić element. Polecenie obróbki resztek będzie niezawodnie wykrywać obszary pozostawione przez poprzednie narzędzie, tak aby mogły być ponownie obrobione. Dla drobnych detali ten proces można powtarzać wiele razy ile potrzeba do umożliwienia maszynie użycia bardzo małych frezów. Ścieżka narzędzia może pracować od zewnątrz do środka lub odwrotnie. Do cech, które są bardzo blisko siebie, ścieżka narzędzia będzie łączyć się wokół przeszkód, aby zapewnić sprawne i płynne ścieżki narzędzia bez gwałtownych zmian kierunku i minimalizacji liczby ruchów, pomaga wyeliminować obciążenia narzędzia i utrzymania tak wysokich posuwów jak to możliwe.

Krótkie czasy obliczeń. Nowe algorytmy zapewniają bardzo szybki czas obliczeń nawet najbardziej skomplikowanych części. Wysokie prędkości obrabiarki wymagają ogromnych ilości danych do utrzymania sprawnego działania. Przez utrzymywanie jak najkrótszego czasu kalkulacji, nieplanowane przestoje maszyn będą ograniczone do minimum. Aby zmaksymalizować wdrożenie oprogramowania VISI umożliwia obliczanie kilku operacji w tym samym czasie. Aby jeszcze bardziej przyśpieszyć przygotowanie programów, poszczególne operacje można przetwarzać oddzielnie, tak aby obróbka zgrubna mogła się zacząć natomiast operacje wykańczające nadal będa liczone.  

Graficzna edycja ścieżki narzędzia i zmiana kolejności. Kiedy ścieżka narzędzia jest utworzona, możliwe jest łatwe obcięcie fragmentu ścieżki narzędzia i edycji szybkich ruchów do optymalizacji cięcia metodą indywidualnych elementów. Prosta koncepcja "przeciągnij i upuść" pozwala na łatwa zmianę kolejności operacji. Edycja ścieżki narzędzia zapewnia operatorowi swobodę szybkiego docierania do preferowanej metody obróbki i kolejności operacji.

Sprawny rozkład i płynne przejścia. VISI tworzy każda ścieżkę narzędzia z równomiernego rozkładu współrzędnych. Poprzez wysyłanie sprawnego i skutecznego kodu NC do sterowania maszyną, ograniczając zbędne eksploatowanie maszyny, umożliwiając jak najszybsze działanie z zaprogramowanym posuwem. Wszystkie ścieżki narzędzia maja wygładzony promień w narożach, gładkie przejścia i możliwość przesunięcia pętli łączącej końce każdego przejścia. Wszystkie te elementy pomagają obrabiarce, aby działała szybciej, zapobiegając nagłym zmianom kierunku i wyeliminowaniu nadmiernego obciążenia narzędzia.   

Pełna ochrona wyżłobień. Wszystkie 3D ścieżki narzędzia wyżłobienia porównuje sąsiednie powierzchnie aby wyeliminować możliwość kolizji narzędzia. Dodatkowo mały promień wygładzania jest automatycznie dodawany do wewnętrznych naroży. Ruchy te zatrzymują narzędzie w wewnętrznych narożach, które mogą spowodować że narzędzie pociągnie tworząc nieoczekiwane wyżłobienia co jest wykrywane przez weryfikacje ścieżki narzędzia.

Uchwyt narzędzia i kontrola kolizji. Sprawdzenie narzędzia i uchwytu w stosunku do modelu stanowi ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, wraz z odpowiednimi informacjami o długości narzędzia wymaganym do ukończenia zadania. Ograniczając cięcie dla narzędzia w osi Z, jest możliwe zastosowanie kilku narzędzi do obróbki wgłębień, korzystając z krótszych narzędzi w celu usunięcia większości materiału.

Szablony obróbki. Aby przyśpieszyć programowanie, szablony zawierające narzędzia, operacje, prędkości, głębokości cięcia, itp. mogą być przechowywane do ponownego wykorzystania dla podobnych części. Zastosowanie ich w nowej części automatycznie utworzy nowy zestaw ścieżek przy użyciu tych samych ustawień, co znacznie skraca czas programowania.

Konfigurowalne postprocesory i konfiguracja arkuszy. Obszerna biblioteka postprocesorów jest dopasowana do większości obrabiarek. Ponadto wszystkie postprocesory są w pełni konfigurowalne do indywidualnych wymagań. Dostosowane postprocesory można zapisać do pojedynczych obrabiarek. Ustawienie arkuszy jest automatycznie generowane z informacjami o położeniu punktu zerowego, oprzyrządowania, cyklach, itp. Zawartość i układ arkuszy skonfigurować można dostosowując do potrzeb każdego użytkownika i zapisać w formacie HTML lub XLS.

Optymalizacja posuwu NC. Kod NC może mieć zoptymalizowany posuw zastosowany w celu spowolnienia prędkości posuwu przy wejściu w obszary gdzie występuje większa ilość materiału, to pozwala obrabiarce działać szybciej i sprawniej. Opcja ta stale porównuje ilość materiału usuniętego w stosunku do rzeczywistych sił mechanicznych stosowanego narzędzia. Wynik tego zaawansowanego porównania narzędzia zapewnia lepsze ścieżki narzędzia, przedłuża życie narzędzia podczas bezpiecznego używania maszyny przy optymalnej wydajności.

HSM i trudne obróbki metalu. Wiele ścieżek narzędzi wewnątrz VISI dostosowana jest do obróbki HSM i twardych metali. Gładkie naroża i przylegające łuki są używane aby zminimalizować nagłe zmiany kierunku. Eliminując cofanie narzędzia, utrzymując stałe obciążenie narzędzia i optymalizując kod NC ułatwia skuteczne zaprogramowanie obrabiarek HSM.

Obróbka 2D i rozpoznawanie cech produkcyjnych. Aplikacje tworzące narzędzia często zawierają składniki które wymagają obróbki 2D. Ze względu na zintegrowany charakter VISI produkcje poszczególnych płyt można wykonać przy użyciu rozpoznawanych funkcji. Cechy nawiercanych otworów są automatycznie wybierane z poprawnymi cyklami wiercenia i frezowania, stosowane procedury tworzą praktyczny kod CNC dla najbardziej skomplikowanych płyt.

Symulacja kinematyczna. Weryfikacja ścieżki narzędzia może być stosowana przy użyciu rzeczywistych wymiarów i ograniczeń maszyny oraz symulacji kinematycznej. Narzędzie tnące, uchwyt, przyrządy i wyposażenie mogą być sprawdzane podczas uruchomienia wyświetlenia kinematycznego. Wszelkie zagłębienia ścieżki narzędzia przed półfabrykatem lub jakiejkolwiek innej części obrabiarki będzie graficznie wyświetlone.

Zapytaj o ofertę VISI