VISI PEPS Wire - Pobierz dokumentację

PEPS WireDokumentacja opisuje moduł PEPS Wire oprogramowania VISI. Moduł wykorzystywany jest do programowania ścieżek wycinania drutowego EDM w dwóch lub czterech osiach. Opisane zostało programowanie z wykorzystaniem plików krawędziowych, bryłowych czy rysunków płaskich.

Pliki krawędziowe

Programowanie na plikach krawędziowych polega na ręcznym dodaniu cech technologicznych do obróbki z wpisaniem określonych parametrów. Następnie do istniejącej cechy należy dodać operację obróbkową oraz konkretne parametry.

Pliki krawędziowe

Pliki bryłowe

Pracę na plikach bryłowych należy rozpocząć od dodania modelu do obróbki i przypisania punkt zerowego. Następnie należy przejść do automatycznego wyszukiwania cech technologicznych, które zostaną przypisane do punktu zerowego. Dla wyszukanych cech należy dodać operacje obróbkowe.

Pliki bryłowe

Rysunki płaskie

Programowanie na podstawie rysunku płaskiego można przeprowadzić poprzez utworzenie profilu i punktu zerowego oraz przypisanie odpowiedniej cechy technologicznej. W następnym kroku należy dodać operację obróbkową.

Rysunki płaskie

Symulacja kinematyczna

Dla zaprogramowanych ścieżek można przeprowadzić symulację kinematyczną, która umożliwia wyświetlenie ewentualnych kolizji czy skrzyżowań drutu.

Symulacja kinematyczna

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo pobierając dokumentację.


Your Details
spinner


Data Protection Please indicate your permission for the storage of your details provided in connection with this form.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych przez Spółkę VERASHAPE Tomasz Szymański, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).