Szkolenia VISI

Szkolenia Edgecam - certyfikowane szkolenia CAM

Firma Verashape (grupa Nicom) prowadzi szkolenia z zakresu Visi. Czas trwania kursów oferowanych przez zakres Visi od 1-4 dni, w zależności od złożoności i treści kursu. Trerminy szkoleń dostosowujemy indywidualnie do potrzeb firmy zamawiającej szkolenie.


Czego można się spodziewać?

Posiadamy wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe w Poznaniu, Wrocławiu Rzeszowie, które dysponują klimatyzowanymi salami, wyposażonymi w profesjonalne stanowiska komputerowe.

 

Nasz doświadczony i kompetentny zespół trenerów służy swoją wiedzą i doświadczeniem, aby poprowadzić przez częściowe i kompleksowe moduły treningowe. Nasze kursy różnią się złożonością i często mają różne zastosowanie. Jeśli nie jesteś pewien, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza, prosimy o kontakt z naszym zespołem, który udzieli wszelkich informacji dotyczących Państwa wymagań.

 

Oferujemy również szkolenia na miejscu u klientów.

 

Naszym celem jest maksymalny zwrot z inwestycji w jak najkrótszym czasie, poprzez zwiększenie produktywności, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i redukcję czasu dostawy. Szkolenia naszym zdaniem są niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferty szkoleniowej prosimy o kontakt, klikając tutaj


Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat oferowanych szkoleń/prosimy kliknąć na listę szkoleń, aby uzyskać szczegółowe informacje:

VISI CAD

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-CAD
 • - dla nowozatrudnionych i zaczynających prace w systemie VISI-CAD
 • - dla osób poszukujących pracy jako konstruktor CAD

Wymagania:

 • - znajomość systemu operacyjnego Windows
 • - znajomość tematyki projektowania CAD

Informacje dodatkowe:

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 3 dni = 24 godziny lekcyjne
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu lub na miejscu u  klienta

Zakres kursu:

 

1-Dzień

 Wiadomości ogólne:

 • - struktura programu VISI
 • - uruchomienie programu
 • - interfejs użytkownika
 • - konfiguracje interfejsu(skróty klawiszowe, ikony, koło ikon)

 Podstawy modułu CAD

 • - omówienie możliwości pracy na plikach bryłowych i krawędziowych
 • - import plików bryłowych, powierzchniowych i krawędziowych
 • - podstawy tworzenia geometrii 3D (bryły, powierzchnie, szkielet)
 • - warstwy, cechy elementów
 

 

2-Dzień
Modelowanie 3D
 • - podstawowe elementy bryłowe
 • - operacje logiczne( suma, różnica, część wspólna)
 • - modelowanie (dodawanie kątów pochylenia, zaokrąglenia, fazowanie)
 • - krzywe bryłowe i ich edycja
 • - definiowanie krzywych krawędziowych
 • - modelowanie powierzchniowe ( podstawowe rodzaje powierzchni)
 • - operacje logiczne( suma, różnica, część wspólna)
 • - zszywanie powierzchni
 • - naprawa uszkodzonych importowanych plików
 

 

3-Dzień
Tworzenie dokumentacji 2D
 • - tworzenie listy detali
 • - definiowanie materiałów, obróbek termicznych itp.
 • - tworzenie złożeń
 • - rzuty, przekroje, widoki, szczegóły
 • - rysunki złożeniowe i detaliczne
 • - elementy uzupełniające (odchyłki geometrii, chropowatość itp.)
 • - emisja dokumentacji (drukowanie, eksport 2D)
 Podsumowanie szkolenia

 

 

VISI CAD - modelowanie zaawansowane

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-CAD

Wymagania:

 • - znajomość systemu VISI

Informacje dodatkowe:

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 1 dzień = 8 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu lub na miejscu u klienta

Zakres kursu:

 Wiadomości ogólne:

 • - struktura modułu VISI-Modelowanie zaawansowane
 • - zastosowanie zaawansowanego modelowania
Podstawy modułu modelowanie zaawansowane
 • - konstruowanie krzywych krawędziowych
 • - tworzenie zaawansowanych powierzchni
 • - modelowanie( skręcanie, zginanie, dopasowywanie powierzchni wg krzywych)
Podsumowanie szkolenia

 

VISI CAM 2D

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-CAM
 • - dla nowozatrudnionych i zaczynających prace w systemie VISI-CAM
 • - dla osób poszukujących pracy jako programista CAM

Wymagania:

 • - znajomość systemu operacyjnego Windows
 • - znajomość tematyki programowania CAM

Informacje dodatkowe:                 

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 2 dni = 16 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu lub na miejscu u klienta

Zakres kursu:

 

1-Dzień

 Wiadomości ogólne:

 • - struktura programu VISI-CAM 2D
 • - uruchomienie programu
 • - interfejs użytkownika
 • - konfiguracje interfejsu(skróty klawiszowe, ikony, koło ikon )

 Podstawy modułu CAD

 • - omówienie możliwości pracy na plikach bryłowych i krawędziowych
 • - import plików bryłowych, powierzchniowych i krawędziowych
 • - podstawy tworzenia geometrii 2D (krzywe krawędziowe, profile, definiowanie cech otworów)
 • - warstwy, cechy elementów
Modelowanie 2D - podstawowe elementy szkieletowe, otwory
 

 

2-Dzień

 Frezowanie 2D

 • - definiowanie profili obróbkowych (detal obrabiany)
 • - definiowanie otworów
 • - definiowanie biblioteki narzędzi
 • - ustawienie środowiska ( typ obrabiarki, postprocesor, materiał obrabiany, biblioteka   narzędzi)
 • - definiowanie obróbek (wstępne, półwykańczajace, wykańczające, uzupełniające, wiercenie)
 • - analiza toru narzędzia (edycja, zmiana posuwów)
 • - analiza kinematyczna
 • - postprocesor i edycja programu CNC
 Podsumowanie szkolenia

 

VISI CAM 3D

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-CAM
 • - dla nowozatrudnionych i zaczynających prace w systemie VISI-CAM
 • - dla osób poszukujących pracy jako programista CAM

Wymagania:

 • - znajomość systemu operacyjnego Windows
 • - znajomość tematyki programowania CAM

Informacje dodatkowe:                 

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 1 dni = 16 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu lub na miejscu u klienta

 

1-Dzień

 Wiadomości ogólne:

 • - struktura programu VISI-CAM 3D
 • - uruchomienie programu
 • - interfejs użytkownika
 • - konfiguracje interfejsu(skróty klawiszowe, ikony, koło ikon )

Podstawy modułu CAD

 • - omówienie możliwości pracy na plikach bryłowych i krawędziowych
 • - import plików bryłowych, powierzchniowych i krawędziowych
 • - podstawy tworzenia geometrii 3D (bryły, powierzchnie, szkielet)
 • - warstwy, cechy elementów
Modelowanie 3D - podstawowe elementy bryłowe
 • - operacje logiczne( suma, różnica, część wspólna)
 

 

2-Dzień

Frezowanie 3D

 • - definiowanie modeli obróbkowych(detal obrabiany, przygotówka)
 • - definiowanie ograniczeń obróbek
 • - definiowanie biblioteki narzędzi
 • - ustawienie środowiska ( typ obrabiarki, postprocesor, materiał obrabiany, biblioteka   narzędzi)
 • - definiowanie obróbek (wstępne, półwykańczajace, wykańczające, uzupełniające)
 • - analiza toru narzędzia (edycja, zmiana posuwów)
 • - analiza kinematyczna
 • - postprocesor i edycja programu CNC
Podsumowanie szkolenia

 

VISI CAM 5-osi

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-CAM-5 osi
 • - dla nowozatrudnionych i zaczynających prace w systemie VISI-CAM

Wymagania:

 • znajomość systemu VISI-CAM
 • znajomość tematyki programowania CAM

Informacje dodatkowe:                 

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 1 dzień = 8 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu lub na miejscu u klienta


Zakres kursu:

 

1-Dzień

 Wiadomości ogólne:

 • - struktura programu VISI-CAM 5 osi
 • - uruchomienie programu
 • - interfejs użytkownika

Podstawy modułu CAM 5 osi

 • - omówienie możliwości pracy na plikach bryłowych powierzchniowych i krawędziowych
 • - definiowanie powierzchni obrabianych
 • - definiowanie ograniczeń i stref chronionych

Frezowanie 5 osi

 • - definiowanie obróbek (wstępne, półwykańczajace, wykańczające, uzupełniające, wiercenie)
 • - analiza toru narzędzia (edycja, zmiana posuwów)
 • - analiza kinematyczna
 • - postprocesor i edycja programu CNC
 Podsumowanie szkolen

 

VISI Mould

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-Mould
 • - dla nowozatrudnionych i zaczynających prace w systemie VISI-Mould
 • - dla osób poszukujących pracy jako konstruktor form wtryskowych

Wymagania:

 • - znajomość systemu operacyjnego Windows
 • - znajomość tematyki projektowania form wtryskowych


Informacje dodatkowe:

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 1 dzień = 8 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu    lub na miejscu u klienta

Zakres kursu:

 

1-Dzień

Wiadomości ogólne:
 • - struktura modułu VISI-Mould
Podstawy modułu Mould
 • - konstruowanie powierzchni podziału
 • - ustalanie skurczu 
 • - tworzenie bryły gniazda i rdzeni oraz elementów ruchomych(suwaki, szczęki)
 • - definiowanie korpusu z wykorzystaniem katalogów 
 • - wstawianie gniazd, rdzeni i elementów do korpusu
 • - wstawianie elementów katalogowych
 • - kanały wtryskowe
 • - tworzenie układów chłodzenia
 • - elementy ustalające(zamki)
 • - zmiany konstrukcji
Podsumowanie szkolenia
 

 

 

VISI PEPS Wire wycinanie drutowe 2 i 4 osiowe


Kurs zalecany:

 •  - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI
 • - dla nowozatrudnionych i  zaczynających prace w systemie VISI
 • - dla osób poszukujących pracy jako technolog programista
 

Informacje dodatkowe:

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób,
 • - czas trwania kursu: 1 dzień = 8 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu lub na miejscu u  klienta

Zakres kursu:

 

1-Dzień

 Wycinanie drutowe, 2-osiowe

 • - przygotowanie geometrii płaskiej 2D do obróbki
 • - omówienie podstawowych narzędzi pracy
 • - definiowanie sekwencji obróbki
 • - obróbka na wybranych przykładach

Wycinanie drutowe, 4-osiowe
 • - przygotowanie geometrii do obróbki 4-osiowej
 • - obróbka na wybranych przykładach
 Podsumowanie szkolenia

 

VISI Progress

Kurs zalecany:

 • - dla osób lub firm które zakupiły oprogramowanie VISI-Progess
 • - dla nowozatrudnionych i zaczynających prace w systemie VISI-Progress
 • - dla osób poszukujących pracy jako konstruktor narzędzi postępowych

Wymagania:

 • - znajomość systemu VISI
 • - znajomość tematyki konstruowania przyrządów postępowych

Informacje dodatkowe:                 

 • - szkolenia odbywają się w grupach do 5 osób
 • - czas trwania kursu: 2 dni = 16 godzin lekcyjnych
 • - szkolenia w sali szkoleniowej Nicom w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu    lub na miejscu u  klienta

Zakres kursu:

 

1-Dzień

 Wiadomości ogólne:

 • - struktura programu VISI-Progress
 • - uruchomienie programu
 • - interfejs użytkownika
 • - konfiguracje interfejsu(skróty klawiszowe, ikony, koło ikon )
Podstawy modułu VISI-Progress:
 • - omówienie możliwości pracy na plikach bryłowych i powierzchniowych
 • - analiza detalu ( powierzchnia obojętna , rozginanie, odsprężynowanie)
 • - tworzenie taśmy/pasa (rozkład detali, optymalizacja odpadu, stemple wykrawające)

 

2-Dzień

Konstrukcja przyrządów 

 • - definiowanie korpusu z wykorzystaniem katalogów 
 • - wstawianie stempli(elementy mocujące, haki)
 • - wstawianie elementów katalogowych
 • - tłoczenie elementów okrągłych
 • - wstawianie żeber i przetłoczeń
 
 Podsumowanie szkolenia

 

 

Na skróty

Zapytaj o ofertę
Zapytaj o szkolenie
Konsultacje
Newsletter
Zgłoś problem techniczny
 


Warto zobaczyć

Zamów Newsletter

 

 

_usuk