VISI 2016 R1

Modelowanie

Modelowanie

VISI 2016 R1 CAD oferuje szereg ulepszeń graficznego interfejsu użytkownika, a także wiele uaktualnień w obszarze szkicowania i edycji elementów. Innymi znaczącymi udoskonaleniami są modyfikacje Menadżera rewizji, Menadżera zrzutów ekranu czy nowy przekrój wyrwany wewnątrz dokumentacji płaskiej. To także zaktualizowane interfejsy plików natywnych innych programów CAD.

Mould & Progress

Mould and Progress

Działy rozwoju VISI Mould i Progress skupiły się na poprawie wydajności projektowania. Producenci form zobaczą znaczące modyfikacje w układzie chłodzenia, bibliotekach elementów znormalizowanych oraz nową funkcjonalność do projektowania rowków smarujących. Producenci tłoczników będą natomiast korzystać z automatycznej aktualizacji taśmy 3D i uwzględnienia szyków w odniesieniu do stempli.

Obróbka

Obróbka

Rozwój CAM skupił się w wersji 2016 R1 na niezawodności ścieżek narzędzia, redukcji czasu obliczeniowego oraz bazie danych symulacji kinematycznej i narzędzi obróbkowych. Występują liczne modyfikacje w programowaniu obróbki 2.5D związane z przeliczaniem ścieżek oraz połączeniami pomiędzy ścieżkami redukującymi całkowity czas obróbki. W odniesieniu do obróbki 3D został wprowadzony nowy 64-bitowy algorytm, pozwalający na efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowych komputera.