VISI 2016 R1

VISI Mould & Progress

Działy rozwoju VISI Mould i VISI Progress skupiły się przede wszystkim na wydajności projektowania. Producenci form zobaczą znaczące ulepszenia w projektowaniu układu chłodzenia, bibliotekach elementów standardowych i nowego narzędzia do kanałów smarujących. Producenci tłoczników będą korzystać z automatycznej aktualizacji taśmy 3D i wsparcia szyków elementów dla stempli.

Mould - Układ chłodzenia

Komendy transformacji CAD są teraz automatycznie uruchamiane i zarządzane z polecenia Układ chłodzenia. Kiedy podczas operacji transformacji wybierany jest kanał układu chłodzenia, system automatycznie wybiera wszystkie jego części składowe (bryła, odcinek 2D i element znormalizowany). Po transformacji CAD (włączając kopię), system automatycznie zaktualizuje strukturę układu chłodzenia w oknie dialogowym.

Możliwe jest teraz zarządzanie kanałami układu chłodzenia przy użyciu grup brył. Dostępna jest również opcja zarządzanie bryłą jako szykiem elementów, po odjęciu kanałów chłodzących. W tym przypadku, jeśli szyk jest kopiowany lub przesuwany, odpowiednie dane chłodzenia będą równolegle aktualizowane. Jest również teraz możliwe dodawanie elementów standardowych bezpośrednio podczas procesu szkicowania kanału chłodzącego:

 1. Interfejs elementów standardowych układu chłodzenia został przekształcony, dostarczając lepsze zarządzanie podczas definicji elementów znormalizowanych.

  Definicja elementów znormalizowanych

 2. Jest teraz możliwe wstawienie elementu znormalizowanego używając wielokrotnego wyboru w oknie dialogowym.

  Wielokrotny wybór

 3. W strukturze drzewka układu chłodzenia, status ikony zmieni się w przypadku usunięcia połączenia odcinka lub bryły z płytą 3D.

Mould - Rowki smarujące

Nowa komenda Rowki smarujące pozwala na utworzenie rowków smarujących na wybranej ścianie płyty używając biblioteki, która dostarcza użytkownikowi szereg sparametryzowanych kształtów o określonych parametrach.

Rowki smarujące

VISI Progress

Zmiana w części z użyciem Zarządzania szykami elementów – to ulepszenie automatycznie uwzględnia każdą modyfikację wprowadzoną do części o oryginalnej geometrii w taśmie 3D bez potrzeby przebudowywania, znacząco oszczędzając czas projektowania. Ta nowa metodologia dostarcza automatyczną asocjatywność pomiędzy referencyjnymi częściami i projektem taśmy. Jest również możliwe definiowanie stempli na taśmie z wykorzystaniem zarządzania szykami. To oznacza, że stemple mogą być zarządzane jako szyki elementów w projekcie (włączając opcję wyciągnięcia stempli). Dlatego każda modyfikacja w geometrii podstawowej będzie zaimplementowana na pozostałych elementach szyku.

Elementy szyku

Analiza wielu taśm – używając VISI 2016 R1 możliwe jest przeglądanie wielu taśm o różnych parametrach konfiguracyjnych, jako oddzielnych projektów taśm 3D. Jest to szczególnie przydatne podczas procesu analizowania, gdzie użytkownik może pracować na kilku projektach taśm, aby oszacować najbardziej ekonomiczne i technologiczne rozwiązanie.

Analiza taśm

Elementy standardowe

Konfiguracja elementów – zaktualizowane polecenie do edycji znormalizowanych elementów 3D, dostarczające dodatkowe zdolności do łatwego edytowania elementów i ich gniazd. Występuje również nowa opcja podczas wstawiania elementów znormalizowanych jak Zapamiętaj ustawienia, która pozwala użytkownikowi definiować wszystkie parametry wewnątrz wstawianego rodzaju elementu i przywołać je w innym miejscu.

VISI Flow

Baza materiałów – kompletnie zaktualizowana baza materiałów dostępnych dla VISI 2016 R1. Każdy składnik został zweryfikowany używając referencyjnego modelu TESTISO, aby dostarczyć właściwe wartości skurczy liniowych. Następująca baza zaktualizowanych materiałów:

 • ABS.mdb
 • ABS-BLENDS.mdb
 • ASA.mdb
 • COC.mdb
 • COPOLYESTER.mdb
 • IONOMER.mdb
 • MABS.mdb
 • LCP.mdb
 • PA46.mdb
 • PA6.mdb
 • PA66.mdb
 • PA11.mdb
 • PA12.mdb
 • PA-OTHER.mdb
 • PPA.mdb
 • PLAST.mdb