VISI 21

Modelowanie

VISI 21 |  Modelling

Najważniejsze zmiany obejmujące VISI Modelowanie, w którym dołączono nowe narzędzia do zarządzania wieloelementowymi szykami tej samej geometrii, zarządzanie rewizjami części, nowe narzędzia modelowania powierzchni, przypisanie tolerancji do wiercenia, udoskonalone narzędzie kinematyki ruchowej i aktualizacja translatorów CAD.

Mould & Progress

VISI 21 |  Mould and Progress

Rozbudowa modułów VISI Mould i VISI Progress miała na celu uczynienie procesu projektowania bezpieczniejszym i zwiększenie prędkości zarządzania złożonymi modelami. Zaktualizowano biblioteki elementów standardowych w celu lepszej optymalizacji projektowania narzędzi 3D.

Obróbka

VISI 21 |  2D CAM

W wersji VISI 21 nastąpił duży rozwój we wszystkich obszarach CAM włączając w to nowy wygląd Nawigatora CAM, wraz z integracją nowych poleceń dla wszystkich operacji frezowania w celu ułatwienia generowania ścieżek i utrzymania spójności pomiędzy oknami dialogowymi obróbki 2,5D i 3D.

CAM 3D

VISI 21 |  3D CAM

Vero Software w swojej grupie posiada wiele technologii CAM, a VISI jest jednym z najnowszych produktów. Najważniejsze, że rozbudowa zestawu narzędzi programistycznych zapewniła w VISI 21 korzyści, poprzez zwiększenie możliwości technologicznych. Zaktualizowany graficzny interfejs użytkownika, ulepszenie rozmieszczenia punktów i dokładności ścieżek narzędzia (przez ruchy wygładzające) przyczyniają się do pełnego wykorzystania dynamiki maszyny, aby ostatecznie generować krótsze czasy skrawania i uzyskać lepsze wykończenie powierzchni.

Symulacja kinematyczna

VISI 21 |  Simulation

Rozbudowany został symulator NC, który dostarcza użytkownikowi dokładną wizualizację procesu obróbki elementu, zanim zostanie on obrobiony na maszynie. Dla rzeczywistej weryfikacji ścieżek NC dostępna jest dodatkowa opcja symulacji G – kodem.

Wycinanie drutowe EDM

VISI 21 |  Wire EDM

VISI 21 zawiera wiele nowych cech wycinania drutowego EDM, które zostały dodane ze względu na wymagania narzędziowe naszych klientów. Dodatkowo w pełni wspierane są elektrodrążarki AgieCharmilles z nowym interfejsem HMI.