VISI 21

VISI CAM 3D

Vero Software w swojej grupie posiada wiele technologii CAM, a VISI jest jednym z najnowszych produktów. Najważniejsze, że rozbudowa zestawu narzędzi programistycznych zapewniła w VISI 21 korzyści, poprzez zwiększenie możliwości technologicznych. Zaktualizowany graficzny interfejs użytkownika, ulepszenie rozmieszczenia punktów i dokładności ścieżek narzędzia (przez ruchy wygładzające) przyczyniają się do pełnego wykorzystania dynamiki maszyny, aby ostatecznie generować krótsze czasy skrawania i uzyskać lepsze wykończenie powierzchni. Układ interfejsu użytkownika dla operacji frezowania 3D posiada formę podobną do ścieżek 2D. Na przykład, ustawienia płaszczyzny wycofania i ustawienia dla zbyt dużych brył dla operacji 3D są w tej samej pozycji w oknie dialogowym w porównaniu do operacji 2D i na odwrót. Nowe zarządzanie dla obrabianego detalu zapewnia większą funkcjonalność edytowania przez dopuszczenie indywidualnych powierzchni do ustawienia jako powierzchni obrabianych lub chronionych, oferując pełną kontrolę obrabianych obszarów.

Jakość i dokładność modelu została ulepszona, w połączeniu z maksymalną liczbą osi, które są symulowane. Dla rzeczywistej weryfikacji G – kodu dostępna jest dodatkowa opcja, która symuluje rzeczywisty plik NC po przepostprocesowaniu ścieżek narzędzia. Wszystkie odpowiednie G – kody, M – kody i ruchy są symulowane, zapewniając, że plik NC będzie mógł być uruchomiony na maszynie ze 100% pewnością.

Nowa obróbka zgrubna

Nowe strategie obróbki zgrubnej i zgrubnej resztkowej powiązane z ulepszonymi metodami odjazdów generują efektywniejsze programy NC. Ścieżki ruchów wygładzających narzędzia i przejścia ze stałym posuwem pozwalają na to aby szybkie przejścia były bardziej wydajne zbliżając się do maksymalnego posuwu dostępnego na maszynie. 
 
VISI automatycznie rozpoznaje obszary gdzie pozostaje materiał resztkowy i odpowiednio edytuje ścieżkę, dzięki czemu zachowane są krótkie czasy cykli obróbkowych.
 

Przycinanie ścieżki narzędzia

VISI 21 zawiera nowe opcje przycinania ścieżek narzędzia. Zawierają one przycinanie do uchwytu narzędzia, przycinanie do przeszkody oraz przycinanie do półfabrykatu. Występują różne opcje: pozostawienia tylko przyciętej ścieżki narzędzia lub zarządzania przycięciem jako podzbiorem ścieżki nadrzędnego narzędzia. Jest to ulepszenie dla kolejnych operacji obróbkowych, gdzie konieczne jest obrobienie przyciętych obszarów.
 

Nowe strategie wykończeniowe

Zostały ulepszone  wszystkie strategie wykończeniowe dla VISI 21. Optymalne rozmieszczenie punktów i nowe opcje obróbki z wysokimi prędkościami pozwalają na lepsze wykorzystanie dynamiki maszyny, redukując potrzebę ciągłego przyspieszania i zwalniania przy utrzymaniu stałej prędkości skrawania. Innowacje te zapewnią rewelacyjne rezultaty frezowania z wysoką jakością wykończonej powierzchni.

VISI 21 - Improved Surface Finish