VISI 21

VISI Modelowanie

Najważniejsze zmiany obejmujące VISI Modelowanie, w którym dołączono nowe narzędzia do zarządzania wieloelementowymi szykami tej samej geometrii, zarządzanie rewizjami części, nowe narzędzia modelowania powierzchni, przypisanie tolerancji do wiercenia, udoskonalone narzędzie kinematyki ruchowej i aktualizacja translatorów CAD.

GUI – Historia cofania i Menadżer zrzutów ekranu

Możliwe jest teraz pokazanie wszystkich operacji w modelowaniu używając „historii cofania”, która w bardzo łatwy sposób pozwala przemieszczać się po pliku roboczym. Możliwe jest również zapisywanie widoków zrzutów ekranu ustawionych warstw, wyświetlanie geometrii, oglądanie kierunku i poziomu powiększenia. To pomaga kiedy dane dzielone są pomiędzy wielu użytkowników ponieważ zapewniają możliwość natychmiastowego przełączenia się do wcześniej zdefiniowanego widoku.
 

Zarządzanie rewizjami części
 
Nowa koncepcja rewizji części została w VISI 21 zintegrowana z Menadżerem złożeń, gdzie możliwe jest teraz zarządzanie zmianami części po tym jak została ona zwolniona do produkcji. Każda zmiana na wczytanym modelu utworzy kopię danych i zaktualizuje numer rewizji, dostarczając ścieżkę historii i zapewniając, że część przeznaczona do produkcji jest zawsze aktualna. Zarządzanie rewizjami części może być również stosowane w połączeniu z VISI PDM.
 

Zarządzanie gniazdami i grupami brył

Technologia grup brył w VISI 21 została rozszerzona przez dołączenie możliwości zarządzania wieloelementowymi szykami identycznej geometrii w złożeniu. Na przykład, wielogniazdowe formy mogą być teraz zarządzane przez jedną część ‘kopię – matkę’ i jeśli jakaś modyfikacja jest wymagana, aktualizowane są wszystkie części o tej samej geometrii. Katalogi części standardowych również mogą być zarządzane z poziomu technologii wieloelementowych szyków, co znacząco redukuje czas projektowania dla narzędzi 3D.
 

Nowe funkcje powierzchniowe

VISI 21 zawiera wiele nowych narzędzi modelowania powierzchniowego dedykowanych szczególnie dla przemysłu form i tłoczników. Nowe funkcje rozszerzają zestaw narzędzi o wydłużenie powierzchni, powierzchnię styczną i zaokrąglanie pomiędzy krzywymi i powierzchniami z ciągłościami krzywizny. Nowe narzędzia są idealne do definiowania powierzchni podziału formy wtryskowej oraz etapów formowania blach.
 

Zarządzanie tolerancjami otworów

Do VISI 21 zostało wprowadzone zarządzanie tolerancjami otworów. Tolerancje mogą być automatycznie dodawane podczas definiowania otworów używając menadżera cech, a także ręcznie do walcowych ścian bryły. Informacja o tolerancji otworu może być później użyta przy dodawaniu wymiarów w 2D (dokumentacji płaskiej), notatkach 3D oraz w karcie wiercenia.
 

Analiza kinematyczna

W VISI 21 zostały znacznie rozszerzone opcje kinematyki uwzględniając nowe wiązania do symulacji rzeczywistych ruchów kół zębatych, zębatek oraz ścieżek. Narzędzie analizy kinematycznej ruchu pozwala użytkownikowi zdefiniować chronologie, które sterują początkiem i końcem ruchu cykli różnych grup komponentów. Rzeczywiste oddziaływanie na siebie geometrii modelu może zostać wykryte, a wyniki złożonych mechanizmów zatwierdzone. Jest to doskonałe narzędzie do sprawdzania potencjalnych kolizji z suwakami, krzywkami oraz wypychaczami skośnymi.
 

Interfejsy CAD

W VISI 21, interfejsy CAD zostały zaktualizowane do formatów najnowszych wersji. Zmiany obejmują dynamiczny podgląd podczas importowania oraz zaktualizowany konwerter plików. Ponadto informacje jak dane PMI mogą być teraz importowane używając CATIA V5, NX i ProE/Creo. Dane PMI zawierają informację o produkcie takie jak tolerancje wytwarzania, wymiary lub dane ogólne produktu i dane produkcyjne. Oznacza to, że ważne informacje dotyczące detalu, które są przechowywane w pliku CAD mogą zostać importowane do VISI.
 

Natywne otwieranie plików Autodesk Inventor

Oprócz aktualnych interfejsów CAD (NX, Catia V5, ProE/Creo) została wprowadzona możliwość natywnego otwierania plików z Autodesk Inventor. Poniżej lista zgodnych interfejsów w VISI 21:
 
Format Pliku Rozszerzenie pliku Wspierana wersja Import Eksport
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 - R25 Tak Tak
Catia V4 .model, .exp 4.1.9 - 4.2.4 Tak Tak
Catia V5 .CATPart, .CATProduct R6 - R24 (V5-6R2014) Tak Tak
Catia V6 .CATPart, .CATProduct V62014x Tak Nie
Inventor .ipt, .iam V6 - 2015 (.iam V11) Tak Nie
NX (Unigraphics) .prt 11 - NX 9 Tak Nie
JT Open .jt V10.0 and older Tak Tak
Solid Edge .par, .asm, .psm V18 - ST6 Tak Nie
SolidWorks .sldprt, .sldasm 98 - 2014 Tak Nie
Parasolid .x_b, .x_t, .xmt_bin, .xmt_txt 1.0 - 27 Tak Tak
Creo (PTC) .prt, .asm 16 - Creo 2.0 Tak Nie

 

Eksport do pliku 3D PDF

Sprzyjając ulepszeniu procesu wytwarzania pozbawionego dokumentacji papierowej, w VISI 21 została wprowadzona możliwość eksportu do pliku 3D PDF. Proszę zauważyć, że pliki PDF z zawartością 3D mogą być oglądane używając darmowego programu Adobe Reader. Użycie pliku 3D PDF jest niezależne od platformy i zawartość może być oglądana na każdym komputerze, smartfonie lub tablecie.