VISI 21

VISI Obróbka

W wersji VISI 21 nastąpił duży rozwój we wszystkich obszarach CAM włączając w to nowy wygląd Nawigatora CAM, wraz z integracją nowych poleceń dla wszystkich operacji frezowania w celu ułatwienia generowania ścieżek i utrzymania spójności pomiędzy oknami dialogowymi obróbki 2D i 3D.

Interfejs użytkownika

Dla wersji 21, Nawigator CAM został przeprojektowany dostarczając szereg udoskonaleń technologicznych. Po lewej stronie okna dialogowego została dodana belka ikon, wyświetlająca wszystkie komendy, które mogą być użyte zgodnie z aktualnie wybraną pozycją CAM w strukturze drzewa, zapewniając odnalezienie najbardziej odpowiednich poleceń w jeszcze szybszy sposób. Dodatkowo, wszystkie kontekstowe paski menu zostały zmienione, dzięki czemu instrukcje mogą zostać szybciej odnalezione używając menu prawego przycisku myszy.
 
Ponadto, Nawigator CAM zawiera teraz oddzielną funkcjonalność „Cofaj/Dalej”, która jest całkowicie niezależna od CAD. Działa to zarówno w zarządzaniu cechami jak i operacjami CAM. Jako część ulepszeń GUI, zostały wprowadzone nowe koncepcje wyszukiwania i filtrowania. Wyszukiwania mogą być przeprowadzone dla każdej części hasła we wszystkich pozycjach drzewa za pomocą jednego wyszukiwania. Wszystkie elementy, jak grupy, foldery, operacje, cechy, itp., są zawarte w kryteriach wyszukiwania. Rozszerzone zostały funkcje skrótów w module CAM, dzięki czemu każda komenda może mieć klawisz dostępu lub przypisaną ich kombinację.
 

Edytowanie cech

W poprzedniej wersji cechy nie były edytowalne kiedy zostały wykryte z użyciem silnika AFR. Używając nowej wersji VISI 21 cechy mogą być edytowane dynamicznie, nawet po użyciu rozpoznawania. Z tego powodu, właściwości cech zostały przeprojektowane i widoczna jest tylko odpowiednia informacja odnosząca się do rodzaju cechy. We właściwościach cech, edytowanie danych takich jak pozycja, wysokość oraz średnica może być przeprowadzone bez potrzeby ponownego definiowania cechy. Dodatkowo, wszystkie transformacje CAD, takie jak przesunięcie, obrót, odbicie i skalowanie są również dostępne dla cech CAM.
 

Grupowanie i sortowanie cech

Do VISI 21 została wprowadzona zdolność grupowania i sortowania cech. Używając struktury folderu, możliwe jest przeciąganie i opuszczanie cechy w najodpowiedniejsze miejsce procesu technologicznego. Możliwość sortowania cech dla VISI 21 została znacznie udoskonalona, pozwalając na segregację cech pojedynczych i złożonych. Dodana została nowa komenda do sortowania cech zgodnie z kryterium definiowanym przez użytkownika.
 
 

CAM 2,5D

VISI 21 dostarcza następną generację ścieżek narzędzia dla Obróbki 2D. Wraz z interfejsem użytkownika, frezowanie 2D zostało ujednolicone i dodano wiele nowych funkcji.
 
 

Nowe strategie

W celu polepszenia jakości, strategie 2D dla VISI 21 zostały ponownie opracowane przy użyciu „strategii HS” opartych na technologii hybrydowej. Nowa funkcja „cecha złożona” pozwala użytkownikowi wybrać geometrię obróbki dla cechy mającej złożoną postać na stronie bocznej / wyspie / kieszeni.
 
Strategie ścieżek ponownej obróbki 2D są inaczej podświetlone i oparte są na poprzednich operacjach frezowania. To oznacza, że wszystkie obszary są dokładnie obrobione, włączając w to płaskie obszary. Pełna kontrola kolizji dla wszystkich dojazdów i odjazdów zapewnia, że ścieżki narzędzia są bardziej wydajne niż kiedykolwiek.
 
 

Zarządzanie przeszkodami oraz sprawdzanie kolizji

W VISI 21 wszystkie nowe strategie 2,5D posiadają zarządzanie przeszkodami 3D CAM. Dla przykładu, geometria 3D łapy dociskowej jest uwzględniana podczas obliczania ścieżek narzędzia i obrabiana z bezpieczną odległością zdefiniowaną przez użytkownika. Całkowita kontrola kolizji wszystkich dojazdów, odjazdów i ruchów szybkich dla strategii 2D zapewnia większą niezawodność ścieżek narzędzia.