VISI 21

VISI Symulacja kinematyczna

Rozbudowany został symulator NC, który dostarcza użytkownikowi dokładną wizualizację procesu obróbki elementu, zanim zostanie on obrobiony na maszynie. Dla rzeczywistej weryfikacji ścieżek NC dostępna jest dodatkowa opcja symulacji G – kodem.

Jakość i dokładność modelu została ulepszona, w połączeniu z maksymalną liczbą osi, które są symulowane. Dla rzeczywistej weryfikacji G – kodu dostępna jest dodatkowa opcja, która symuluje rzeczywisty plik NC po przepostprocesowaniu ścieżek narzędzia. Wszystkie odpowiednie G – kody, M – kody i ruchy są symulowane, zapewniając, że plik NC będzie mógł być uruchomiony na maszynie ze 100% pewnością.

Symulacja standardowa

Dla VISI 21, nowe oprogramowanie symulacyjne zostało zintegrowane do podglądu wszystkich operacji CAM. Nowy symulator, VISI Wirtualna Maszyna, zamienia poprzednią symulację używaną do weryfikowania operacji obróbkowych zdefiniowanych za pomocą VISI. Podstawowa wersja jest dołączona do standardowej licencji VISI Obróbka.
 

Symulacja G – kodem

Dodatkowo do standardowego symulatora, dostępna jest również symulacja oparta na G – kodzie jako opcja dodatkowa. Nowa opcja łączy wszystkie funkcjonalności standardowej symulacji z zaletami weryfikacji pliku NC po przepostprocesowaniu. W takim przypadku, Wirtualna Maszyna VISI zachowuje się jak rzeczywista maszyna NC; włączając wszystkie funkcje dostępne w układzie sterującym maszyny. Podczas symulacji pozycje osi, odsunięcie i inne parametry mogą być monitorowane i sprawdzane. Podczas przeprowadzania dokładnych obliczeń, czasy przetwarzania mogą być rzeczywiście przeliczone, dokładnie podając czasy przetwarzania dla każdego narzędzia i każdego programu obróbkowego.