VISI 21

VISI Wycinanie drutowe EDM

VISI 21 zawiera wiele nowych cech wycinania drutowego EDM, które zostały dodane ze względu na wymagania narzędziowe naszych klientów. Dodatkowo w pełni wspierane są elektrodrążarki AgieCharmilles z nowym układem HMI (Human Machine Interface).

Nowe strategie

Smart

Smart jest nowym typem strategii eliminującym potrzebę konkretnego przypisania 2 lub 4 osiowej operacji do danej cechy. Strategia ta pozwala rozdzielić technologię i parametry cięcia dla połączonych operacji na różnych typach cech.

Strategia Smart definiuje najprostszy kod NC analizując wyższy i niższy kontur cechy
i stosuje najbardziej wydajne ścieżki narzędzia. Na przykład, jeśli cecha 4 – osiowa może być obrobiona 2 – osiowym kodem NC, to będzie o tym decydować strategia Smart.

Przesunięcie

Strategia Przesunięcie została utworzona dla klientów definiujących proste liniowe ścieżki i ruchy na poziomie bezpiecznym umożliwiające unikanie kolizji. Ten nowy typ strategii definiuje proste ruchy za pomocą profili. Możliwe jest zdefiniowanie następujących parametrów: nawlekanie i przycinanie drutu oraz wartość posuwu.
 

AgieCharmilles ze sterowaniem HMI

AC CUT HMI – nowe maszyny AgieCharmilles ze sterowaniami HMI mają pełne wsparcie z wersją VISI 21. Informacja technologiczna jest odczytywana z oprogramowania AgieCharmilles EDM Expert, które może być zintegrowane z VISI 21. Dzięki tej integracji użytkownik może w pełni zaprogramować maszynę włączając technologię w środowisku offline.
 
 

Zachowanie mostka

Z wersją 21, istniejąca funkcjonalność zachowania mostka została rozszerzona do pięciu typów. Te rodzaje pozostawiania mostka definiują efekt mocowania dookoła części stemplowej połączonej z obrabianą matrycą. Ochrania to część stemplową przed jej oddzieleniem i tym samym zniszczeniem narzędzia. Żywotność i niezawodność części stemplowych mogą być znacznie zwiększone przy użyciu metod zachowania mostka.
 
 

 

Sektory ACVISION

Sektory są wspierane dla sterowania AC Vision. Sektor definiowany jest przez wybór dwóch pozycji na konturze i definicję parametrów takich jak luz, kąt pochylenia i typ narożnika. Mogą być one modyfikowane w sposób dynamiczny i pozwalają użytkownikowi wpłynąć na wydajność programu.